+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Gaziantepte Yetiştirilen Tarım Ürünleri - Gaziantep Tarım Ürünleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Gaziantepte Yetiştirilen Tarım Ürünleri - Gaziantep Tarım Ürünleri
  Gaziantepte Yetiştirilen Tarım Ürünleri

  Gaziantep şehrinde tarım çok öenmli bir yer tutmaktadır. Gaziantep'teki yaklaşık 760.000 hektarlık arazinin yaklaşık 230.000 hektarlık alanı tarım amaçlı kullanılır. İldeki en önemli tarım ürünleri buğday, arpa, mercimek, nohut, karpuz, kavun, soğan, sarımsak, pamuk, üzüm, domates, biber, patlıcan, fasulye, turp ve havuçtur. Ayrıca ağaç olarak özellikle antep fıstığı, zeytin ve nar yetiştirilmektedir. Kentte en çok yetişen ürünler artık kentin bir simgesi hâline gelen antep fıstığı ve üzümdür. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Gaziantepte Tarım ürünleri

  Antepfıstığı: İlimiz Antepfıstığı yetiştiriciliğinin ve pazarının merkezi konumundadır. Antepfıstığı üretim alanımız 96.367 ha. ve ağaç sayımız 10.100.000 adettir. Bu da Türkiye toplam ağaç varlığının %25’ini oluşturmaktadır. Ancak üretim miktarı dünya ortalamalarının oldukça altındadır. Bunun en önemli nedenleri antepfıstığı yetiştiricilik alanlarının genellikle kıraç ve verimsiz arazilerde oluşması yani bir anlamda başka bir ürünle değerlendirilmesi mümkün olmayan alanlarda yetiştiriciliğin yapılmasıdır. Ancak son yıllarda verimli arazilerde de yetiştiricilik çalışmaları başlamıştır. 2000 yılında tarihin en büyük rekoltesi alınmış ve ilimizde 39.301 ton antepfıstığı üretimi gerçekleşmiştir. Ancak ihracat oranının düşük kalması, üretim ve pazarlama ile ilgili sorunlar nedeniyle darboğaz oluşmuş ve üreticilerimiz zor durumda kalmıştır. 2001 yılı üretim miktarımız9502 ton,2002 yılı üretim miktarımız 10.000 tondur. Arzın düşüklüğü fiyatlara yansımış ve başlangıçta 4.000.000TL olan kuru kırmızı kabuklu antepfıstığı kg fiyatı bu günlerde 5.500.000TL civarında seyretmektedir. Üzerinde durulması gereken esas konu üretim ve pazarlama ile ilgili sorunların aşılmasıdır. Bunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
  1-İlimizde üretimi yapılan antepfıstığı çeşidi, tane iriliği dünya Pazar standartlarının altında olup yani üretim alanlarında dünya pazarlarının daha çok tercih ettiği Siirt çeşidine ağırlık verilmelidir.
  2-Mevcut çeşidin uygun gübreleme sulama ve bakım metoduyla tane iriliğinin kısmen artırıldığı gözlenmiş olup, çiftçi bazında bu çalışmalar Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetleriyle çiftçiye ulaştırılmaya çalışılmaktadır.
  3-Üretimden pazarlamaya kadar her alanda standartların oluşturulması için gereken çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin hasat metodunun değişmesi, kavurma ve ambalaj konularının daha kaliteli hale gelmesi gibi.
  4-Kabuklu çerezlik olarak değerlendirilemeyecek durumda olan antepfıstıklarının iç fıstık olarak değerlendirilmesi ve gıda sanayiinde kullanılarak eritilmesi yoluna gidilmelidir.
  5-Dünya gıda standartlarında aflatoksin meselesi yönünden en iyi durumda olan ülkemiz antepfıstığının gerekli tanıtımının yapılması için antepfıstığı tanıtım grubunun üretimden pazarlamaya kadar her kesimin katılımıyla kurulması ve aktif olarak çalışması gerekmektedir.


  Zeytin:
  Son yıllarda Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep ilinde de Zeytin üretiminde de büyük bir artış olmuştur. Zeytinyağı fiyatlarında meydana gelen reel artışlar yeni zeytin bahçesi tesisi kurmayı cazip hale getirmiştir. Yeni zeytin bahçelerinin kurulması yakın gelecekte zeytin üretimini artıracaktır.
  Bölge alan yönünden büyük bir zeytinlik potansiyeline sahip olmakla birlikte yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle zeytinciliğin yayılmasını olumsuz yönde etkilemektedir.Bölgede Antepfıstığı yetiştiriciliğinin daha kolay ve ekonomik oluşu zeytin de üretim girdilerinin pahalı oluşu ve iyi bir fiyat bulamayışı ve diğer yandan yörenin bazı kısımlarında sosyo-ekonomik yapı dolayısıyla zeytinciliğe karşı yeterli ilgi doğmamıştır. Zeytinlikler bağ ile karışık olarak dikilmekte sonradan bağlar sökülerek zeytinlikler bırakılmaktadır. Antepfıstığının ara ziraatı olarak oldukça yayılış gösterdiği de dikkati çekmektedir.
  İşletme tesisleri istenen seviyede olmadığından bölgede genellikle yüksek asitli yağ elde edilmektedir. Bölge zeytini daha ziyade yağa işlenmekte son yıllarda bölge zeytinciliğini geliştirmek üzere daha iyi gelir getiren sofralık üretime ilgi artmaktadır.
  İlimizin 2001 yılı zeytin alanı 26.804 hektar olup, ağaç sayısı 2.305.290 adettir. Üretim ise 48.432 tondur. İl Müdürlüğümüzce % 50’si destekli 2001 yılında 197.500 adet, 2002 yılında ise 141.500 adet İl Özel İdare Bütçesinden tüplü zeytin fidanı dağıtılmıştır. Ek bütçeden de 100.000 adet tüplü zeytin alımı ihale aşamasındadır. Havza projesinden 242.500 adet tüplü zeytin fidanı dağıtılmıştır.
  İlimizde çiftçilerin zeytinde satış problemi olmamasından dolayı bu ürüne karşı ilgileri son yıllarda fazla miktarda artmıştır. Bu ilgi ilimizde zeytinciliğin gelişmesine ve zeytine dayalı sanayi işletmelerinin artış göstermesine neden olmuştur . Bu kapsamda 2001 yılında 5 adet, 2002 yılında 1 adet olmak üzere toplam 6 adet yeni kontini zeytin işleme tesisi kurulmuştur.


  Bağcılık :
  Gaziantep bölgesi ekolojik özellikleri bakımından çok yönlü bağcılığın yapılmasına elverişli bir bölgedir.Gaziantep de yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşit sayısının fazlalığı ve değerlendirilme ile ilgili yeterli yatırımların yapılmamış olması, ürünün değerlendirilmesinde zaman zaman tıkanmalara neden olmaktadır.
  Gaziantep de bağ alanlarının küçük parçalar halinde olması ve çeşit standardizasyonunun bulunmayışı bağcılığın ekonomik olarak verimliliğini sınırlandırmaktadır. Bağcılık yönünden büyük bir potansiyele sahip olan Gaziantep de floksera hastalığına bağlı olarak bağ sahalarında büyük bir azalma olmuştur. Son zamanlarda amerikan asma fidanı ve aşılı bağ fidanı ile tesis edilen bağların artması ile bağcılıkta yeniden bir canlanma görülmektedir.
  İlimizde bağcılık İslahiye İlçesinde yaygın olmakla beraber, Nizip İlçesinde de gederek artış kaydetmeye başlamıştır. Özellikle İslahiye ilçesinde geniş bağ sahaları bulunmaktadır. Bu bölgede sofralık kaliteli çeşitlerin üretimi oldukça fazladır. Hasat zamanı İstanbul’dan gelen tüccarlar tarafından tarlada alım yapılmaktadır. Üretim belirli bir standardizasyonun olmayışı, ambalajlama ve paketlemedeki yetersizlikler ürünün değerinde pazarlamasını engellemektedir. Üreticiler tarafından aşırı ve bilinçsiz ilaç kullanımı da pazarlamada problemler yaratmaktadır. Diğer ilçelerde yetiştirilen ürünler ise çeşidine göre mahalli pazarlarda sofralık olarak değerlendirilmektedir. Yine çeşide bağlı olarak bir kısmı Tekel tarafından alınmakta bir kısmı da aile işletmelerinde şıralık olarak değerlendirilmektedir.
  İlimizde 2001 yılında 29.651 hektarlık alanda bağcılık yapılmıştır. Üzüm üretimi 126.375 ton olarak gerçekleştirilmiştir. 8.012 ton yaş, 3.098 ton kuru üzüm alımı Tekel tarafından yapılmıştır. Buna karşılık çiftçilerimize 2.445.180.457.000.-TL. ödeme yapılmıştır. 2002 yılında 1.200 hektarlık alanda 58.665 ton sofralık üzüm üretimi yapılmıştır. Aynı yıl 11.583 hektarlık alanda 48.200 ton kurutmalık üzüm üretilmiştir.
  İl Müdürlüğümüzce yüksek telli sistem bağcılığını ilimizde yaymak için Özel İdare Bütçesinden kaynak sağlanarak Şahinbey, Oğuzeli ve Nizip İlçelerinde toplam 3 çiftçi de 9 dekar alanda tesis kurulmuştur. Bu tesislerin kurulmasında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü’nün Bağcılık Bölümünün araştırmaları sonucunda tavsiye etmiş olduğu çeşitler kullanılmıştır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Gaziantepte yetiştirilen tarım ürünleri olarak buğday, arpa, mercimek, pamuk, kavun, karpuz, nohut, soğan, sarımsak yetiştirilmektedir. Bölgede en çok yetiştirilen ürünlerden bir tanesi de fıstıktır. Gaziantepte ayrıca nar ve üzüm yetiştiriciliğide yapılmaktadır.
+ Yorum Gönder


gaziantepin tarım ürünleri,  gaziantepte yetişen tarım ürünleri,  gaziantep tarım ürünleri,  gaziantep ve tarım,  gaziantepin tarımsal ürünleri,  gaziantep yetişen tarım ürünleri