+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Geleneksel Gaziantep El Sanatları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Geleneksel Gaziantep El Sanatları
  Geleneksel Gaziantep El Sanatları  El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmış olup, insanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır.
  El sanatları, hemen hemen her insanda az yada çok var olan, kendi kültüründen aldığı yaşam tarzını, ecdadının deneyimlerini ve birikimlerini bir potada eritip günümüzde insanlara bir mesaj verme becerisidir. Geleneksel el sanatlarımız geçmişi günümüze taşıma ve günümüzde yaşatma sanatıdır.

  El sanatları, üretildikleri çağa tanıklık eden belgeler olarak geleceğimize ışık tutan ve geçmişimizle bağlantı kurmamızı sağlayan değerler olmaları bakımından önemlidir. Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kimliklerine sahip çıkmalarına ve muhafaza etmelerine bağlıdır. Geleceğimizi hatırlayıp varlığımızı sürdürmemizi sağlayan el sanatları ürünlerini üreten sanatkarlar geçmişten günümüze Gaziantep’in il,ilçe ve köylerinde hep olmuş ve olmaya da devam edecektir.

  Geleneksel Gaziantep El Sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur.
  Geleneksel Gaziantep El Sanatlarını; Sedefçilik, Bakırcılık, Kutnuculuk,Aba Dokumacılığı, Yemenicilik, Antep İşi El İşlemeciliği, Gümüş İşlemeciliği, Antep kilim ve halı dokumacılığı, Küpçülük, Kuyumculuk, semercilik, Zurnacılık ve müzik aletleri yapımcılığı, vb. olarak sıralayabiliriz.
  •Sedef Kakma İşlemeciliği
  •Bakırcılık
  •Kutnuculuk
  •Aba Dokumacılığı
  •Yemenicilik
  •Antep İşi El İşlemesi
  •Gümüş İşlemeciliği
  •Antep Kilimciliği
  •Küpçülük
  •Kuyumculuk
  •Zurnacılık
  •Müzik Aletleri Yapımı 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Gaziantep el sanatları bütün el sanatları gibi ihtiyaca yönelik başlamıştır. Giyim ihtiyacı ile tekstil üretimi başlamıştır. Sedef Kakma İşlemeciliği, Bakırcılık, Kutnuculuk, Aba Dokumacılığı, Yemenicilik, Antep İşi El İşlemesi, Gümüş İşlemeciliği, Antep Kilimciliği, Küpçülük, Kuyumculuk, Zurnacılık, Müzik Aletleri Yapımı Gaziantepte yapılan el sanatlarıdır.
+ Yorum Gönder