+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Diyarbakır Eğil hakkında yazı ve resim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Diyarbakır Eğil hakkında yazı ve resim
  Diyarbakır Eğil hakkında yazı ve resim


  Eğil ilçemiz M.Ö.2000 yıllarından beri önce Asurlulara ve daha sonra pek çok kavimlere yurtluk etmiştir. Yanları ve etekleri yontulup aşılmaz bir kayalık olan Eğil kalesine çivi yazılı Asur yazıtları ile kabartmalardan anlaşıldığına göre burası M.Ö. 715-606 yılları arasında küçük Arsaklı Oğuzları ülkesinden sayılan Eğil Bölgesini III. Yüzyıl sonlarında Romalılar tarafından “İngiline” diye anıyor. Bu bölgedeki ilbeyleri Hanedanı Ermenice kayıtlarda Herkül ile Zaloğlu Rüstem’den ve Tevrat’ın Samson’undan daha güçlü olup elinin tırnaklarıyla kayaları çizen ve eliyle sıkıp kül eden “Tork” adlı bir atadan gelen “Angel” adıyla; Dede Korkut Oğuznamelerinde de “Yağanak” hanedanı olarak anılıyor. 305 yılında Küçük Arsaklılar Hristiyanlığı resmen kabul ederken bu yeni dini benimseyen bölge, gene Angel olarak anılıyordu. Eğil 1515 yılında I.Selim’in bu bölgeyi ele geçirmesiyle Osmanlıların toprağı olmuştur

  egil-diyarbakir.jpg
  İl Merkezinin kuzeyinde, dağlık bir arazide kurulmuştur. Kuzeyinde Dicle Nehri geçmekte ve Dicle ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca Ergani, Hani ve Hazro ile de komşudur. Yüzölçümü 450 Km2 olan ilçemizin Diyarbakır’a uzaklığı 52 km’dir.
  Köklü ve zengin bir geçmişe sahip olan Eğil İlçesi tarih içinde de önemli bir yer işgal etmiştir. Asur kalesinin adından çıkarılabileceği gibi Asurlular’ın ötesine uzanan bir geçmişi vardır. O kale ki kalıntıları bile turistleri büyülemeye yetebiliyor. Bunun yanında Asur Hükümdarlarına ait mezarlar, Harun-i Esfa, Hazreti Hellak, Hazreti İlyas, Zülkifil Peygamber ve Hazreti Harun mezarları bu ilçemiz toprakları içerisindedir.

  Eğil Kalesi ve bağlı yer altı tünelleri Asur hükümdar Kaya mezarları, Hamamlar, Tacıyan Camii (Artuklular Dönemi), Neb-i Harun, Zülküf Peygamber, Elyesa Peygamber türbeleri, Nisanoğlu Türbeyi (12. yy), Mağara Kilise, Şerbetin Hanı (16.yy), Kasımpaşa Kümbeti (16.yy) tarihi ve turistik olarak gezilecek yerleridir 2. Katibe
  Devamlı Üye

  eğil ilçesi çok eski zamanlara dayan bir yaşantısı vardır bir çok kavime bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe tarihi turistlik bakımındanda zengin olanların arasında gelmktedir
+ Yorum Gönder


diyarbakır,  diyarbakır eğil