+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Diyarbakır Silvan hakkında yazı ve resim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Diyarbakır Silvan hakkında yazı ve resim
  Diyarbakır Silvan hakkında yazı ve resim

  Silvan, Diyarbakır

  VI. yy Bizans İmparatoru Jüstinian tarafından tahkim ve imar edilerek en önemli askeri merkezlerden biri haline getirilmiştir. İslam kaynaklarında Meyyafarkin, Mafarkin, Farkin adlarıyla anılan kent bu dönemde de önemini korumuştur. Ancak Hulagu ordularının kenti elegeçirip tahrip etmelerinden sonra önemini kaybetmiş küçük bir kasaba haline gelmiştir. 1873 yılında ilçe merkezi olarak Diyarbakır’a bağlanmıştır.
  Diyarbakır-Siirt Karayolu üzerinde kurukudur. 1500 metreyi bulan Herbat Dağları Silvan’ın arkasındasır.

  diyarbakir-silvan.jpg
  Silvan İlçesi batısında; Diyarbakır merkez ilçe ve Hazro, güneyinde; Bismil, Kuzeyinde; Lice ve Kulp ilçeleri, Doğusunda; Batman ili ile komşudur. Yüzölçümü1379 km. karedir. Arazi genellikle engebelidir. Albat dağları ova boyunca ilçeyi doğudan batıya keser. Batman çayından başka önemli bir akarsuyu yoktur. Ova kesimi tamamen çıplak, dağ kesiminde ise yer yer meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır. İklim yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır.
  Merkez ilçeye olan uzaklığı, 82 km’dir. İlçede 11 mahalle bulunup adları şunlardır: Konak Mahallesi, Feridun Mahallesi, Tekel Mahallesi, Selahattin Mahallesi, Yenişehir Mahallesidir.
  İlçemize bağlı 75 köy, 82 mezra ve belde bulunmaktadır.
  Atatürk’ün ikamet ettiği Atatürk Evi, Sur kalıntıları, Kufa Kapısı, Selahaddin-i Eyyubî Camii (Ulucami), Karabehlül Camii, Eyyubi Minaresi, Hassunî Mağaraları, Malabadi köprüsü ilçenin önemli tarihi yapı ve yerleri arasında sayılabilir 2. EHLİMAN
  Bayan Üye

  Güney Doğu Anadolu Bölgesi bir çok tarihi olaylara ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi de çok eski bir yerleşim olduğu için tarihi öneme sahiptir.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Diyarbakır iline bağlı olan Silvan ilçesi askeri alan olarak kurulmuştur. Daha sonra sonra önemini kaybetmiş ve bir kasaba haline gelen Silvan tarihi öneme sahip bir ilçedir.
+ Yorum Gönder