+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Şırnak Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Şırnak Hakkında Bilgi


  Şırnak İle İlgili Bilgi  Genel Bilgiler

  Yüzölçümü: 7.152 km²
  Nüfusu: 353.197 (2000)
  Nüfus Yoğunluğu: 49
  Şehir Nüfusu: 211.328 (2000)
  Köy Nüfusu: 141.869 (2000)
  Yıllık Nüfus Artış Hızı: %29,86
  Yıllık Şehir Nüfus Artış Hızı: %52,28
  Yıllık Köy Nüfus Artış Hızı: %3,68
  İl Trafik No: 73
  İl Telefon Kodu: 486


  Şırnak.jpg


  Hakkında Bilgi

  Şırnak' ın İlçeleri: Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere' dir.

  Coğrafyası: İlin, Suriye-Irak sınırlarına yakın olan kesimleri hariç, hemen hemen tamamı dağlarla kaplıdır. Dağlık kesimlerinde gür bir bitki örtüsü yoktur. Vadi yamaçlarından başlayarak 2000 m yükseltiye dek, yer yer meşe ağaçlarının hakim olduğu görülmektedir.

  Orman kuşağı 2000 m yükselti kuşağından sonra da bodur ağaçlar ve otsu bitkilerle kaplı, 3000 m kuşağında ise, karlarla kaplı kuşak gelmektedir. Doğal yapısı nedeniyle çok fazla yabani hayvan çeşidine rastlanmaktadır.

  İklimi: Şırnak ilinde iklim yörelere göre farklılık göstermektedir. İlin yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu' nun sert kara iklimi, diğer kesimlerde ise karasal iklim hakimdir.

  Tarihçesi: Osmanlı döneminde köy olan Şırnak, 1927 yılında Siirt' e bağlı ilçe, 1990 yılında ise il olmuştur.

  Şırnak' a nasıl gidilir?

  Karayolu: Türkiye' nin her yerinden karayolu ile ulaşım mümkündür.
 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Yüzey Şekilleri; İl toprakları, genelde dağlık yapıdadır. Yükselti batıdan doğuya, güneyden kuzeye doğru artar. Doğuda Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri ve Hakkâri Dağları’nın uzantılarıyla kaplıdır. Buralarda yükselti 3.000 m’nin üzerine çıkar. Kuzeyde Porva Dağı (2.263 m), güneyde Cudi Dağı (1.089 m), Beytüşşebap’ın güneyinde Gelamemi Dağı (3.220 m) doğu bölümündeki başlıca yükseltilerdir. Batıda İdil ve Cizre ilçelerinin yeraldığı bölümde, yükselti 800-1.200 m’ye düşer. Irak sınırı dağlık olmasına karşın, Suriye sınırı düzlüklerle kaplıdır. İl topraklarını, kuzey-güney-güneydoğu doğrultusunda aşan ve ortaya yakın olarak bölen Dicle Irmağı, ortasından bölmekte, her iki yandan gelen kollarla beslenerek Cizre İlçesi’nde Irak topraklarına geçer. Ana jeolojik oluşumlar, kalker, marn, kumtaşı, püskürük kütleler, bazalt ve andezit tabakalarıdır. Bu oluşumlar üzerindeki başlıca topraklar ise, kırmızımsı kahverengi ve kireçsiz kahverengi topraklarıdır.
 3. Zarafet
  Üye
  Tufandan sonra Nuh'un ilk yerleştiği şehir olduğu rivayet edilir. Kasrık Boğazı ve Hz. Nuh Türbesi, Mem-u Zin Türbeleri Şırnakta görülebilecek yerlerdir.
  El sanatları arasında kilim dokumacılığı ön plandadır.
+ Yorum Gönder


şırnak hakkında bilgi