+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Teheccüde Kalkınca Okunacak Dua Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Teheccüde Kalkınca Okunacak Dua
  Teheccüde Kalkınca Okunacak Duâ


  Teheccüde kalkınca okunacak duanın arapça yazılışı


  İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma-dan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem, gece teheccüd için kalktığında şöyle derlerdi;
  "Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semâları, arzı ve onlardakileri ayakda tutansın. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rabbim! Sen semâların, arzın ve onlardakilerin mâlikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki, sen Hakk'sın. Senin va'din de hakk, sana kavuşmak da hakk, sözün de hakk, cennet de hakk, ateş de hak, nebîler de hak, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-de hak, kıyamet saati de hak. Sana teslîm oldum ey Rabbim! Sana îmân etdim, sana tevekkül etdim ve sana yöneldim, inanmayanlara karşı, sana dayanarak mücâdele etdim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul etdim, benim evvelki yapdıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da açık yapdıklarımı da mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur. Kuvvet ve kudret ancak, Allah'a dayanmakladır. " (1) 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Teheccüd Namazı

  Ayet:
  Gecenin bir kısmında kalk ve sana mahsus bir fazlalık olmak üzere onunla (Kur'an'Ia) namaz kıl Rabbinin seni övgüye değer bir ma-kama çıkarması umulur (îsra/79)

  Hadis:
  Hz Peygamber'e "Farz namazlardan sonra hangi namaz daha fazilet-lidir?" diye sorulduğunda, Hz Peygamber "Gece kalkıp kılman namaz" diye cevap vermiştir
  (Müslim/1163 ve başka muhaddisler, (Ebu Hüreyre'den))

  "Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o sizden önceki sâlih kimselerin âdeti ve Allah'a yakınlıktır (Bu ibâdet) günahlardan alı kor, hatalara kefâret olur ve bedenden dertleri giderir" (Tirmizî, De'avât, 101)

  İmamı A'zam'a göre: Yatsı namazından sonra , daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı"denir

  İmamı Şafii'ye göre: Yatsı namazından sonra, bir miktar uyuduktan sonra, uyanıp kılınacak nafile namaza "gece namazı"denir

  Uykudan kalkıp kılındığı için bu namaza teheccüd denilmektedir Çünkü teheccüd, uykuyu terketmek demektir Teheccüd namazı, rekât sayısıyla sınırlandırılmamış bir sünnettir (hnefide 12) Bu sünnet, uykudan uyandıktan sonra ve fecr'den önce eda edilir

  Cumhur Ulemaya göre, İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir

  Geniş bilgi için (hanefi mezhebi ölçü alınarak)
  __________________
 3. Asel
  Bayan Üye
  Muhammed el-Medenî (rahmetullahi aleyh)’e ait, hastalıklardan şifa bulmak için okunacak bir salât ü selam

  Allah’ım, kalblerin tabibi ve devası, bedenlerin afiyet kaynağı ve şifası, basarların nuru ve ziyası olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ü selam eyle!..
+ Yorum Gönder