+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Peygamber dualari Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Peygamber dualari
  Peygamberlerimizin Duaları

  Tüm peygamberlerden nasihat gibi dualar.
  Hz. Adem: Hz. Adem ve Havva dünyaya gönderilince hatalarından dolayı çok gözyaşı dökerek “ Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen şüphesiz hüsrana düşenlerden oluruz. (A’raf 7/23)
  Hz. Nuh: Hz. Nuh’a uzun zaman zarfında pek az kişi tabi olması karşısında “Ya Rabbi mağlup düştüm bana yardım et “diyerek Allah’a yalvarır.(Kamer sh.10). Hz. Nuh’a gemiye yerleştiklerinde şöyle dua etmesi emredilir.”Bizi zalim kavminden kurtaran Allah’a hamdolsun. Ya rabbi, beni bereketli bir yere indir. Sen hayrul Muzazilinsin.(Mü’minun 23/28-29).Zalimlerin helakından sonra Hz. Nuh “Ya Rabbi!, şüphesiz (boğulmuş olan) oğlumda ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır, sen hakimler hakimisin.
  Hz. İbrahim: Hz. İbrahim “Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salih kullarından ilhak et. Sonra gelenler içinde bana lisanı sıdk (hayırla anılmak) nasib et. Beni; daim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla .Çünkü o sapıtanlardandır. İnsanların diriltilecekleri günde beni mahcup etme. Öyle bir gün ki, o günde ne mal bir fayda verir ne de oğullar. Ancak kim selim bir kalple Allah’ın huzuruna gelse (o kurtulur). Şuara (26/83-89)
  Hz. Lut: Hz. Lut ‘un kavmi günahda ısrar edince “Ya Rabbi, beni ve ehlimi onların yaptıklarından kurtar. Şuara 26/169.Ve kavmi azabı getir de görelim deyince; Ya Rabbi bozguncu kavme karşı bana yardım et.”dedi. Ankebut(29/30)
  Hz. Eyyub: Ya Rabbi zarar bana dokundu ve sen Erhamer’rahiminsin (Enbiya 21/83) Kuran’daki diğer bir dua da” Ya Rabbi şeytan beni zorluk ve azaba uğrattı.(sad 38/41).
  Hz. Yusuf: Hz. Yusuf zindana atılmak veya Züleyha’nın dediğini yapmakla karşı karşıya kalınca “Ya Rabbi; zindan benim için onların davet ettiğinden daha sevimlidir. Eğer bu kadınların hilesini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum.(Yusuf 12/33).Hz. Yusuf rüya misal dünya saltanatına bedel gerçek saadetin olduğu beka alemini ister. Ve Ya Rabbi: bana saltanatla bir nasip verdin ve rüya tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan; sen dünya ve ahirette benim velimsin. Beni müslüman olarak vefat ettir ve salihlere ilhak eyle.(Yusuf 12/101)
  Hz. Şuayb: Bu peygamberin kavmi ona tabi olanları tehdit edip derler: “Ya bizim yolumuza dönersin ya da sizi bu beldeden çıkaracağız”. Hz. Şuayb şöyle dua eder: “Ya Rabbena bizim ile kavmimiz arasını hak ile aç sen hayrul fatihinsin.” (Araf 7/89)
  Hz. Musa: Cenab-ı Hakk Musa (a. s)’a firavuna gidip tebliğde bulunmasını Beni İsrail’i kurtarmasını ister. Orada Hz. Musa şu meşhur duasını yapar: “Ya Rabbi kalbime inşirah ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü aç, ta ki sözlerimi anlasınlar. Bana ehlimden kardeşim Harun’u yardımcı kıl onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde bana ortak kıl. Ta ki sana çokça tesbih edelim ve seni çokça analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin.
  Hz. Süleyman: “Ya Rabbi beni bağışla ve benden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat ver. Şüphesiz sen Vehhab’sın .(Sad 38/35)
  Hz. Süleyman’ın diğer duası: “Ya Rabbi bana anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın ameller yapmamı nasip et rahmetinle beni salih kulların arasına kat.(Neml 27/19)
  Hz. Yunus: Bu yüce Nebi balığın karnında şöyle yalvarır: “Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ben zalimlerden olurum .(Enbiya 21/87)
  Hz. Zekeriyya: “Ya Rabbi; kemiğim zayıflayıp gevşediği baş bembeyaz alev gibi tutuştu, sana dua etmekle de Ey Rabbim hiç bir zaman mahrum olmadım, Ya Rabbi gerçekten ben arkamdan yerime geçecekler hususunda korkmaktayım, karım da kısır onun için bana yardımcı ihsan buyur; bana varis olsun Yakup ailesine varis olsun ve onu ey Rabbim rızana kavuştur.(Meryem 19/ 4-6)
  Hz. İsa: Havarilerin gökten sofra istemelerine karşı Hz. Mesih şöyle dua eder; “Ya Rabbena bize semadan evvelimiz ve ahirimiz için bir bayram ve senden mucize olarak bir sofra indir. Bizi rızıklandır, Sen hayru-r razıkınsın.(Maide 5/114)
  Hz. Muhammed: Kur’an-ı Kerim de Peygamberimiz(s. a. v)’in ve pek çok duaları zikredilmiştir. Bu duaların hemen hepsi -kul- yani “deki” ifadesi ile başlamaktadır.
  “-De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’ım, dilediğine mülk verir, dilediğinden çeker alırsın, dilediğini aziz eder, dilediğin, zelil kılarsın. Bütün hayır senin elindedir. Çünkü sen her şeye kadirsin, geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye dahil edersin, ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın ve dilediğine hesapsız rızık verirsin.” (Al-I İmran 3/26-27)
  -Bir iş veya yere sıdk ile girmek ve çıkmak için de ki; “Ya Rabbi sıdk ile beni girdir ve sıdk ile beni çıkar. Katından yardıma bir kuvvet ihsan buyur.” (İsra 17/80) 2. Asel
  Bayan Üye

  Hz. Ali duaları


  •Allahım.Sen beni görürsün ama ben Seni göremem.Senden başka Rabbim yoktur.Elimden tutarak beni doğru yola ilet.Gözüme dalalet perdesi çekerek helak etme!O koruyucu Tevfik ve yardımınla beni muhafaza eyle!
  •Cömertliğin hakkı için beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni niyaz ediyorum.
  •Ey Allahım!beni yüksek köşklere,ışıkları parlayan güzelliklere,ardı arkası kesilmeyen nurlara,rahmet sahibi Rablerinden gelen izzet ve ikramla yaşayanlar arasına,nesim rüzgarı esen bahçelere kavuştur!
  •Ey beni aziz eyleyen,kötülüklerden sakındıran,zikket ve hakaretlerden kurtaran,musibet ve afetlerden koruyan Allahım!Beni keder ve üzüntülerden muhafaza eyle!
  •Ey bilinmezleri bilen,suç ve günahları bağışlayan,kusur ve ayıpları örten,acı ve üzüntüleri içine atan,çaresizlerden sıkıntıyı gideren Allahım!Ey kendisine sığındığım,fazl ü keremine güvendiği,hükmü reddedilmeyen,benim hakkımda yaptığı hiçbir şeyde eksiklik olmayan Allahım!Kıyamet gününü unutmaktan bu yüzden kalbin katılaşmasından azgın nefsin şerrinden ve lanetli şeytanın kandırmasından beni koru!
  •Ey bizleri kuşatmış olan,sıkıntı ve acılarımızı gideren,mülkü sınırsız olan Allahım!Ey güçsüzlerin sığınağı,tasalı ve kederllilerin dayanağı!Sen ne yüce bir lütufkarsın bize.merhameti bol Rahim'sin.Her türlü ihtiyacımızdan haberdar bir kerem sahibi,elimden tutarak beni doğru yola ilet,gözüme dalalet perdesi çekerek helak etme Ya Rabbi,bana Kur'an'ı yoldaş et!
  •Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran!"Kün!" fiilinin "Kaf!" ı hürmetine beni koru.Tehlikeler deryasına bein güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle.Sensin benim sığınağım.Sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerimize rızık yağdır.Her ne kadar günahta aşırı da gitseler alemlerin ümidi yalnız Sensin.
  •Ey Celal sahibi!Basir ismi şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır,dilsiz,kör ve konuşamaz eyle!
  •Ey Celal sahibi,ve ey Halim!Senin yardımınla açılacak ilmin sırlarıyla bana ikram lutfeyle!Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kur'an-ı Hakim'in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
  •Ey geçimimize ve**** olan rızıkları indiren,insanları ve hayvanları doyuran,yuvalardaki kuş yavrularını rızkı gönderen,besleyip kanatlandıran Allahım!Sen bütün kusurlardan uzak,münezzeh ve sonsuz ilim sahibisin.
+ Yorum Gönder