+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Günün duası - Belayı uğrayanı Görünce Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Günün duası - Belayı uğrayanı Görünce
  Belayı uğrayanı Görünce  الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي عاَفاَنِي مِمَّا اِبْتَلاَكَ بِهِ

  وَفَضَّلَنِي عَلَي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاَ


  Peygamberimiz (s.a.v);Derde düşen Birisini gören kimse,

  Okunuşu: ‘’Elhamdülillahillezi afani mimma ibtelake bihi.ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tafdila’’

  Anlamı:’’’’Beni,seni mübtela kıldığı şu şeyden esirgeyen ve beni yaratıklarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun. Derse,O bela ona sirayet etmez’’Buyurmuştur 2. Asel
  Bayan Üye

  beladan uzak durmak için dua


  Bismillahirrahmanirrahıym* Allahümme inni es’elüke bi adedi halkıke bi izzeti arşike bi rıdai nefsike bi nüri vechike bi meblegı ılmike bi ğayeti kadrike bi bestı kudratike bi hakkı şükrike bi münteha rahmetike bi idraki meşiyyetike bi külliyyeti zatike bi külli sıfatike bi temami vasfike bi nihayeti esmaike bi meknüni sirrike bi cemili setrike bi cezili birrike bi kemali mennike ni feydı cüdike bi şedidi ğadabike bi sabikı rahmetike bi a’dadi kelimatike bi ğayeti bülügıke bi tefridi ferdaniyyetike bi tevhıydi vahdaniyyetike bi bekaike bi bekai bekaike bi sermediyyeti evkatike bi ızzetike ve rubübiyyetike bi azameti kibriyaike bi cahike bi celalike bi kemalike bi ef’alike bi en’amike bi cebbariyyetike bi mennaniyyetike bi atfike lutfike bi birrike bi ıhsanike bi hakkıke ve bi hakkı hakkıke en tec’ale lena feracen ve mahracen ve şifaen minel hümümi vel ğumümi vel vebai vel belai vel anai ve bi cemiy’ıl afati vel ahati fid dünya vel ahırati bi hakkı nkef ha ya ayn sad ve bi hakkı ta ha ve yasin ve bi hakkı ha mim ayn sin kaf ve bi hakkı inna fetahna leke fethan mübina *Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*
+ Yorum Gönder