+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Ramazan Bayramı Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Ramazan Bayramı Duası
  Ramazan Bayramı'nda Okunacak Dua

  Ramazan bayramında okunacak dualar aşağıda söylenmektedir.
  Mübarek ramazan ayını hayırlısıyla tamamladığımız şu mübarek bayram gününde rahmetine, fazlına, lütf-u keremine,
  güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bize dostluğunu lutfetmeni..
  inayetinle bizi desteklemeni..
  koruyup kollamanı..
  me’mur kıldığın vazifelerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni..
  başka kapılarda dolaşma ve elâleme el açma mecburiyetinde bırakmamanı
  ve her zaman sıyanetin ve hıfzın altında bulundurmanı diliyoruz ya Rabbi!


  Allahım
  Ruhlarımızın bir aylık ramazanla tam kıvamını bulduğu, derinleştiği, olgunlaştığı ve yeni bir oluşum bekleyişe geçtiği şu
  Zamanın altın diliminde mübarek ramazan bayramı ufkumuzda tüllendi.
  Bayram, bütün bir ramazanın, özü, usaresi gibi bir duyguyla geldi.
  semaların en nurlu katmanlarından süzülmüş,
  meleklerin incelerden ince elleriyle örülmüş,
  alabildiğine yumuşak bir tül gibi benliğimizi sardı
  ve kopup geldiği âlemlerin şefkat ve duyarlılığını ruhumuza işledi.
  ve bir anne gibi bizleri kucakladı.
  Sen bizleri bayramla bütünleşen ve bayramlaşan kullarından eyle ya Rabbi!

  Allahım

  Sen bizleri bayramın zevkine ve bayram duygusuna uyanan
  olgunluk ve enginlik sergileyen,
  her zaman bakışlarımızda lâhûtî bir derinlik,
  hareketlerimizde büyüleyen bir ciddiyet,
  sükûtlarımızda ürperten bir verâîlik
  ve tebessümlerimizde de sımsıcak bir letâfet tüllendir ya Rabbi!


  Allahım

  bayramın kendine has şive ve nazını, gönüllere inşirah veren, dinlendiren, mutlu eden ve ebedî mutluluğa giden yolları açan sihirli uğultularını Sen bizlere doyasıya duyur ya Rabbi!


  Allahım

  imanın aydınlık dünyasında,
  zikir, fikir, tesbih ve tehlillerin çağrıştırmasıyla
  henüz yaşamadığımız, görmediğimiz,
  hatta tasavvur bile edemediğimiz güzellikleri
  bize yaşat ya RABBİ!

  bilhassa günümüzde, herkesin boğulup bunaldığı dünyanın karanlık tünellerinde,âdetâ Cennet yamaçlarında seyahat ediyor gibi,
  varolmanın, insan olmanın, mü’min olmanın en erişilmez zevklerini bu bayram vesilesiyle sen bizlere duyur ya Rabbi!

  Allahım

  Bayramdaki temcid, salâ, ezan
  ve gizli-açık her yanda duyulan evrâd u ezkâr kulaklarımıza âdetâ, gök kapılarının gıcırtılarını aksettiyor;
  tebrikler, el öpmeler ve ziyaretler ise
  şanlı geçmişimizden köpürüp gelen ruhu ve manayı andıyor.sen bizlere bu güzellikleri duyur ve yaşat ya Rabbi! 2. Asel
  Bayan Üye

  Hayırlı, güzel bir âkıbet ve son nefeste bu dünyadan ötelere imanla yürümek için okunabilecek bir dua

  Kudretinin sonsuz, merhametinin sınırsız olduğuna gönülden inandığım Yüce Allah’ım! Lütf u keremine iltica ediyor, yüce dergahının önünde diz çöküyor, kemerbeste-i ubûdiyet içinde el açıp yakarışa geçiyorum.

  Allah’ım, bana istenilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı, Hak katında en makbul başarılarla serfiraz olmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nâil olmayı.. hayatın ve mematın hayırlı olanını nasip eyle.

  Rabbim, ayaklarımı kaydırma ve her zaman sâbit eyle.. mizanda hasenâtımı ağır tut.. imanımı tahkike ulaştır.. nezdindeki derecelerimi yükselt.. namazımı ve yerine getirmeye çalıştığım diğer ibadetlerimi kabul, hatalarımı da mağfiret buyur.. Rabbim inayet ve sıyanetine pek muhtaç bu âciz bendeni de Cennet’inin yüksek derecelerine nâil eyle! Amin!.

  Yüceler Yücesi Allah’ım! Lütf u kereminden başı da sonu da, içi de dışı da güzel en câmî hayırları diliyorum. Allah’ım, duymamı, görmemi, ruhumu, yaratılışımı, ahlâkımı, hayatımı, bütün amellerimi ve vefatımı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle! Her zaman salât ü selamlarla yâd etmeye çalıştığım Efendiler Efendisi, âli ve ashabı hürmetine huzurunda dileniyorum; eksik ve kusurlarıyla beraber hasenâtımı kabul buyur ve lütuflarına eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olan bu nâçar kulunu Cennet nimetlerinin en güzelleriyle sevindir!.. Amin!
+ Yorum Gönder