+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Forumacil Günün Duası Mevlananın Duaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Forumacil Günün Duası Mevlananın Duaları
  Hz. Mevlana'nın Dilinden Dualar

  Ya Rabbi, sen beni uyanık, yaramaz nefsin elinde bırakma. Beni senden başkasıyla uzlaştırma. Ben kendi nefsimin hilesinden, fitnesinden daima sana sığınmadayım. Ben seninim, beni tekrar bana verme Allah’ım.

  "Yâ Rabbî!

  Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

  Yâ Rabbî!

  Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme.

  Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir.

  Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!

  O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

  Yâ Rabbî!

  Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

  Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!

  Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.

  Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim!

  Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

  Yâ Rabbî!

  Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.

  Ey ihsânı çok olan Rabbim!

  Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.

  Ey affetmeyi seven Rabbim!

  Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.

  Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!

  Bizi hidâyete çıkar.

  Yâ Rabbî!

  Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur.

  Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.

  Ey âlemin yaratıcısı!

  Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.

  Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al.

  O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).

  Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin." 2. Asel
  Bayan Üye

  DÜya nİmetlerİ baŞim dÖndÜrÜr
  gÖnÜl gÖzlerİme perde İndİrİr
  yİnede sabreder İsyana gİtmez
  allahÜmme sallİ ala muhammed

  alİmİn İlmİnİ cahİl bİlİrmİ
  yol sokak bİlmeyen senİ bİlİrmİ
  allahÜmme sallİ ala muhammed

  yarabb gÜl yÜzlÜmÜn hatrina nolur affett affet amİn amİn amİn
+ Yorum Gönder