+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Forumacil Günün Duası İman duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Forumacil Günün Duası İman duası
  İman Duası

  Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb. (Sabah ve akşam okumalıdır.) (1)

  “Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh” (41)

  (Bu duâyı sabah namazından sonra okuyanın imanla ruhunu teslim edeceği bildirildi.)

  “Yâ Allah yâ Allah yâ hayyü yâ kayûmü yâ zelcelâli vel ikrâm, es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûr-i ma’rifetike ebeden yâ Allah yâ Allah.” (38) duâsı da imanla ölmek için her zaman okunmalıdır.
  Başka Bir Ayette İse Şu Duayı Okumanız da Yarar Var

  La ilahe illallahul mevcudu bikülli zaman. La İlahe illallahul ma’budu bi külli mekan. La ilahe illallahul ma’rufü bi külli ihsan. la ilahe illallahul mezkuru bi külli lisan. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fişe’nin. La ilahe illallahul emanül eman min zevalil iman ve min şerri’şşeytan. Ya kadimel ihsan ya ğafuru ya ğufranü bi rahmetike ya erhamerrahimine ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmaine ya Allah ya Allah.
  Bu İman duası aynı zamanda Sabah ve akşam okunulmalı ve de özellikle hastalık anında bu duaya devam edilmesi tavsiye edilir. Bu dua’yı ihlasla okumak ve bu dua’nın önemine inanmak gerektir. bu dua vesilesi ile Allah (c.c) Hz.’lerinin Cemalini görme şerefi ile müjdeleniyor. Bu dua bizler için manevi bir kale sayılacaktır ve de İmanımızı kuvvetlendirecektir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım!

  "Bismillahirrahmanirrahim" hürmetine, rahimiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et, Rahmaniyetine yaraşır şekilde, bize "Bismillahirrahmanirrahim"in sırlarını anlamayı nasip eyle.

  Allah'ım!

  "Bismillahirrahmanirrahim"in sırları hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve onun bütün al ve ashabına, Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır şekilde salat ve selam eyle. Bize de, Senden başka, hiçbir mahlukunun merhametine ihtiyaç bırakmayacak bir şefkat ve rahmetle merhamet eyle.
+ Yorum Gönder