+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Günün Duası Sevdigine Kavusmak için Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Günün Duası Sevdigine Kavusmak için
  Sevdiğine Kavuşmak İçin Okunacak Dua

  duasz.jpg  Ya Cami Sevdiğine (sevdiklerine) kavuşmak isteyen 114 kere "Ya Cami " Esma'sını okumalıdır.

  Ya Cami Esma'sı
  “Bismillahirrahmanirrahim.
  Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba'din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena'tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba'din bil rahmeti vel haz es'elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es'elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente.”
  bu duayı, Allah’ın “Y CAMİ” ismini zikrettikten sonra okuyunuz.

 2. Asel
  Bayan Üye

  Kalbi öldürmemek için okunacak duâ  Kalbini öldürmemek için şu duâyı okumalıdır. Bu duâ, Resûlullahın tavsiye eylediği bir duâdır. “Yâ hayyü yâ kayyûm yâ bedîassemâvâti vel erdı yâ zel celâli vel ikrâm, yâ lâilâhe illâ ente-es'elüke en tuhyiye kalbî bi-nûri marifetike yâ Allahü yâ Allahü yâ Allah celle celâlüh.” (44) Bunu sabah namazından sonra okumalıdır.

  Îmanın zayıf olmaması, yâni dâim kendinde kalıp, onunla berâber Allahü teâlânın huzuruna çıkmak için, şu duâyı günde kırk defa okumalıdır: “Yâ hayyü yâ kayyûm yâ zelcelâli vel ikrâm, yâ lâ ilâhe illâ ente.” (40)

  Sultan-ı Enbiyânın ölüm zamanında dahî okuduğu duâ:

  “Sübhânellahi ve bi hamdihi estağfirullahe ve etûbü ileyh.”
+ Yorum Gönder


sevdiğine kavuşma duası ya cami,  ya zül celali vel ikram sevdiğine kavuşmak için