+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Ey Gani, Muğni, Kerim, Latif olan Allahım Günün Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ey Gani, Muğni, Kerim, Latif olan Allahım Günün Duası
  Ey Gani, Muğni, Kerim, Latif olan Allah'ın Adıyla Duası


  Allah'ım
  Senin büyüklüğün kadar lütuf, ikram ve ihsanların da büyüktür. Bizim küçüklüğümüze değil, Senin büyüklüğüne yakışır bir şekilde Senden lütuf ve ikramlarını bekliyoruz.  Bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver.  Hastalarımıza şifa ver. Sen Şafi’sin, şifa vermeye Kafi’sin. Sen Merhametlilerin en Merhametlisisin  Bizleri yolunda eyle. Yolunda olanları iki cihanda aziz eyle. Dünya durdukça duracak hayırlı işler yapmayı bizlere nasip eyle.  Bizlere uzun, hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver.  Bizleri Mahşerde Şefaat Sultanı Habibine en yakınlardan eyle.  Senden Cennette en yüksek dereceler istiyoruz Güzel Allah’ım.Cennette Cemalini en yakından ve kesintisiz görmek istiyoruz.  Sen’den Sen’i istiyoruz. Senin rızanı istiyoruz. Ne olur Lütfeyle. 2. Asel
  Bayan Üye

  Gıybet etmenin kefareti  Gıybet etmenin kefâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, şu duâyı üç defa okur: “Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin” ya’nî, yâ Rabbi, onu mağfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptıklarını bağışla, hakkında konuştuklarımızı günahlarına kefâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn, demektir.

  Ayrıca, Allahümmagfir lî ve limen iğtebtü, okur. Yarabbi beni ve gıybetini yaptığımı affet,demektir.

  İnsandan bir günah sadır olunca, hadiste belirtildiği gibi temiz bir abdest alıp iki rek’at namaz kılmalı ve sonra şöyle istiğfar etmelidir:

  Estağfirullah estağfirullah, estağfirullahe’l-kerîme’llezi lâilâhe illâhu, el-Hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zalimin li nefsihî lâ-yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nuşûra, ve es’eluhu’t-tevbete ve’l-mağfirete lenâ innehû huve’t-tevâbu’r-rahîm.
+ Yorum Gönder