+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak ( 7 günde 41 defa okuma usulü) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak ( 7 günde 41 defa okuma usulü)
  Dileklerinizin Kabul Olabilmesi İçin Okunacak Dua

  Dileklerin kabul olmasında yararlıdır.
  Bu sure 7 günde 41 defa okunmuş olur.Fakat bunun okuma usulü vardır.

  Fetih suresini okumaya Cumartesi günü başlanır.Bunun için güzelce bir abdest alın(gusul abdesti olursa daha da iyi olur.) İki rekat namaz kılın Allah rızası için.Önce 3-5 yada 7 defa “Estağfirullah” çekin.Arkasından bir salavat okuyun.Ve niyetinizi yapın.Şimdi okuma usulünü anlatacağım.

  Cumartesi günü 1 defa okuyun (yani fetih suresini)

  Pazar günü 3 defa okuyun

  Pazartesi günü 5 defa okuyun

  Salı günü 7 defa okuyun

  Çarşamaba günü 7 defa okuyun

  Perşembe günü 7 defa okuyun

  Cuma günü sela okunmadan 11 defa okuyun.

  Toplamda 41 defa okumuş oluyorsunuz.Ardından dileğinizi tüm içtenliğinizle Allah’a yalvararak isteyin.

  Fetih suresi adı üstünde fethetmek demek,kurtuluş demektir.

  Dilerim tüm kardeşlerimin hayır olan istek ve arzuları gerçekleşir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Borç ve sıkıntı duâsı  Ebû Abdullah el-Kureşî hazretleri, duâsı makbûl bir zât idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halîlürrahmân denilen yerdeki İbrâhim aleyhisselâmın makâmını ziyâret etti. Ziyâret sırasında İbrâhim aleyhisselâmın makâmı yanında uyuya kaldı. Rü’yâsında İbrâhim aleyhisselâm tarafından karşılandı. Ebû Abdullah el-Kureşî, İbrâhim aleyhisselâma; “Ey Halîlullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Duâ buyurunuz” diye arzetti. Hz. İbrâhim de kıtlığın kalkması için duâ etti. Ebû Abdullah el-Kureşî daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini öğrendi.

  Abdullah Kureşî buyurdu ki:

  Bir gün hocam Ebü’r-Rabî bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Şu duâyı devamlı oku” dedi

  Okumamı istediği duâ şöyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm Yâ Hannân, yâ Mennân infehnî minke bi nafhati hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk in testeftihû fekâd câekümü’l-feth İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ Nasrun minellahi ve fethun karîb Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ Mubdi’, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arşil Mecîd, yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül inneke alâ külli şey’in kadîr” (68)

  Sonra bana, “Her kim şu duâyı namazlardan sonra, özellikle Cuma namazından sonra okursa, Allahü teâlâ onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahî, Allahü teâlânın lutfu, keremi ve inâyeti ile öder” dedi.

  Kendisi şöyle anlatır:

  Bir gün Abdullah el-Muâvirî’ye gittim. Bana, “Ey şerîf! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir duâ öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine şu duâyı öğretti: “Yâ Vâhid, yâ Ehad, yâ Vâcid, yâ Cevâd, İnfehnâ minke bi nefhati hayrin inneke alâ külli şey’in kadîr” (68)

  Başım darda kalmadı

  Abdullah el-Muâvirî bu duâyı bana öğretmek için okuduktan sonra, başım hiç darda kalmadı, rızkım çoğaldı. Duâda, maksadın hâsıl olması için, duâ eden kimsenin i’tikâdının düzgün olması, namazını muntazam kılması ve dînin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.

  Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftâr olursa, “Allahümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebetid deyni ve kahrirricâl” duâsını okusun, buyurulmuştur.
+ Yorum Gönder


fetih suresi okuma şekli,  dilek için fetih suresi,  fetih suresinin okuma şekli,  fetih suresi dilek için,  41 fetih,  fetih suresinin okunuş şekli