+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Her derdin çaresi vardır Günün Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Her derdin çaresi vardır Günün Duası
  Günün Duası

  Allah'ım sen bize doğru yolu göster.
  Her derdin çaresi vardır. Allahü teâlâ çaresiz dert yaratmamıştır. Yaşamak ve mal sahibi olabilmek gibi dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmıştır. Sebebine yapışmayan, bu nimetlerden elbette mahrum kalır. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Mesela tembelliğin ilacı namaz kılmaktır. İnsan maruz kaldığı şeylere karşı gafil olmayıp çaresine bakmalıdır:
  1- Yunus aleyhisselâmın okuduğu duayı okumalı. İki hadis-i şerif meali:
  (Dert ve bela gelince, Yunus nebinin okuduğu, “Lâ ilahe illâ ente, sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn” zikrini söyleyen, dert ve beladan kurtulur.) [Tirmizi, İ. Sünni]

  (Bir hasta, kırk defa “Lâ ilahe illâ ente, sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn” okursa, şehid olarak vefat eder. Şifa bulursa, günahları affolur.) [Necat-ül-musalli]

  2- Bir şeyden korkup sıkılan kimse, (Hasbiyallahü ve ni’mel vekîl) demeli.

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (“Hasbiyallahü ve ni’mel vekîl” sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi]

  (Sıkıntıdan kurtulmak için, “Hasbiyallahü ve ni’mel vekîl” okuyun!) [İ. Merdeveyhi]

  (Sabah akşam yedi kere, “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azîm” okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.) [İbni Sünni]

  Korkulu zamanda, (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il-aliyyil’azîm) okumalı. (M. Rabbani)

  3- Borcu olan çok istiğfar etmeli. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (İstiğfara devam eden, geçim darlığından kurtulur ve ummadığı yerden rızka kavuşur.) [İbni Mace]

  (Eve girerken İhlâs suresini okuyan, fakirlik görmez.) [T. Kurtubi]

  (Her gece Vâkıa suresini okuyan fakirlik görmez.) [İbni Asakir ]

  (Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il-aliyyil’azîm” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir'a]

  Borçtan kurtulmak için, (Allahümme ekfini bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke) duasını okumalı. (Ya Rabbi, helal ile iktifa edip, haramdan sakınan ve beni fazlınla senden başkasına muhtaç olmaktan müstagni eyle) demektir. (Kıymetsiz yazılar)

  Fakirlikten kurtuluş için, (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm) tesbihini çok okumalı. (Tergib-üs salât) 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  İnsanlar kuranı kerim okumayı bilmiyorum değip dua etmeyi bırakmamalıdırlar. Arapça okumayı bilmeyenler yada ayet bilmeyen insanlar içlerinden geldiği gibi dua edebilirler. İnsanlar dua ederek Allahtan yardım istemelidirler Allah kullarını yalnız bırakmaz ve dertlerini dermansız bırakmaz.
+ Yorum Gönder