+ Yorum Gönder
5. Sayfa BirinciBirinci ... 234567 ... SonuncuSonuncu
Güncel Konular ve Günün Sözü Forumunda Gözler neyi görüyorsa, gönlünden ne geçiyorsa '' o ''olsun Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izmir yasemin
  Devamlı Üye

  Cevap: Gönül Gözünün Gördükleri

  Herşey Gözünün ve Gönlünün Gördüğü Gibi Olsun

  Sonsuz Güç Kaynağı- Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:Kur-anı Kerim

  Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik.''Muhakkak siz yerde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş -yükselişle, kibirlenecek-yükseleceksiniz.
  Nitekim o ikiden ilk-vaid geldiği zaman, oldukça zorlu olan kullarımızı üzerinize gönderdik de evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü. Sonra onlara karşı size tekrar güç ve kuvvet verdik size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık.
  Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz o da (kendi) aleyhinizedir.Sonunda vaad geldiği zaman (yine öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar. Birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kudüs) e girsinler ve ele geçirdiklerini darmadağın edip mahvetsinler. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz (bozgunculuğa) dönerseniz biz de (sizi aşağılık kılmaya ve cezalandırmaya) döneriz. Biz, cehennemi kâfirler için bir kuşatma yeri kıldık.
  Kur-anı Kerim İsra Suresi 4-8. Ayetleri

  Cevap: Gönül Gözünün Gördükleri frmacil beşinci 5 sayfa Cevap: Gönül Gözünün Gördükleri

 2. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Herşey Gözünün ve Gönlünün Gördüğü Gibi Olsun
  Sonsuz Güç Kaynağımız Hayatın Tek ve Sarsılmaz Gerçeği
  Kutsal Kitabımız: Kur-anı Kerim

  İyilikle kötülük eşit olmaz.Sen en güzel olan bir tarzda uzaklaştır o zaman seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse , sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
  Kur-anı Kerim Fussilet Suresi 34. Ayeti

  O çağırıcının ''ne tanınmış ne görülmüş''bir şeye çağıracağı gün. Gözleri yılgınlıktan düşmüş olarak sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
  Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken kâfirler derler ki: Bu zorlu birgün.
  O çağırıcının ne tanınmış ne görülmüş bir şeye çağıracağı gün, gözleri yılgınlıktan düşmüş olarak sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken kâfirler derler ki: Bu zorlu bir gün.
  Kur-anı Kerim Kamer-Uydu Suresi 6-8. Ayetleri

  Onlardan öncekiler hilel-düzenler kurmuşlardı da ALLAH onların kurdukları yapıların temellerine geldi, böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü, azap onlara şuurunda olmadıkları yerden gelmişti.
  Kur-anı Kerim Nahl Suresi 26. Ayeti

  İnsanlar tek bir ümmetti. ALLAH müjdeciler ve uyarıcılar olarak Peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda , aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi.Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra birbirlerine karşı olan azgınlık ve kıskançlıkları yüzünden anlaşmazlığa düşenler, kitap verilenlerden başkası değildir. Böylece ALLAH iman edenleri hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. ALLAH kimi dilerse onu doğruya yöneltir.
  Kur-anı Kerim Bakara Suresi 213. Ayeti


 3. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Her şey Gönül Gözünüzün Gördüğü Gibi Olsun

  Sonsuz Güç Kaynağımız- Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:KUR-AN'I KERİM

  De ki:''Eğer bütün -insu vel cinnu- ins ve cin bu Kur-anın bir benzerini getirmek üzere toplansa - onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile-onun bir benzerini getiremezler.
  Kur-an'ı Kerim İsra Suresi 88. Ayeti

  Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın;ancak ''üstün bir güç'' olmaksızın aşamazsınız.
  Kur-an'ı Kerim Rahman Suresi 33. Ayeti

  Mümin erkeklere söyle gözlerinden kıssınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Gerçekten ALLAH yaptıklarından haberdardır.
  Kur-an'ı Kerim Nur Suresi 30. Ayeti

  De ki: Eğer doğruysanız bu durumda ALLAH katından bu ikisinden daha doğru olan bir kitap getirin de, ona uymuş olayım.
  Kur-an'ı Kerim Kasas Suresi 49. Ayeti

  Musa ve kardeşine vahyettik.'' Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın, evlerinizi namaz kılınan yerler yapın ve namazı dosdoğru kılın. Mü'minlere de müjdele.
  Kur-an'ı Kerim Yunus Suresi 87.Ayeti

 4. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri
  Herşey Gönül Gözünüzün Gördüğü Gibi Olsun

  Ben nefsimi temize çıkaramam.Çünkü gerçekten nefis, RABBİMİN kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz, benim RABBİM, bağışlayandır esigeyendir.
  Kur-an'ı Kerim Yunus Suresi 53.Ayeti

  Biz ona şiir öğretmedik;ona yakışmaz da.O, yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur-andır.
  Kur-an'ı Kerim Yasin Suresi69. Ayeti

  Her nerden çıkarsan, yüzünü Mecsid-i Haram yönüne çevir. Her nerede olursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin.Öyle ki onlardan zulmedenlerin dışında insanların, size karşı bir delilleri olmasın.Onlardan korkmayın. Benden korkun, üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz.
  Kur-an'ı Kerim Bakara Suresi 150. Ayeti

  Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde, soy koruyuculuğunu'nu kışkırttıkları zaman.
  Kur-an'ı Kerim Fetih Suresi 26. Ayeti

  Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır.
  Kur-an'ı Kerim Secde Suresi 7. Ayeti


 5. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri
  Herşey Gönü Gözünün Gördüğü Gibi Olsun

  Sonsuz Güç Kaynağı- Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:Kur-an'ı Kerim

  Sana da zikri(Kur-an'ı) indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye
  Kur-an'ı Kerim Nahl Suresi 44. Ayeti

  Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler,sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.
  Kur-an'ı KerimAraf Suresi 201.Ayeti

  Hayır biz hakkı batılın üstüne fırlatırız o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o, yok olup gitmiştir.
  Kur-an'ı Kerim Enbiya Suresi 18. Ayeti

  Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, ALLAH'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada-üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
  Kur-an'ı Kerim Bakara Suresi 164. Ayeti

  O, biri diğeriyle ''tam bir uyum '' içinde yedi gök yaratmış olandır.RAHMAN'ın yaratmasında hiç bir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözü çevirip gezdir, herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip- gezdir;o göz umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.
  Kur-an'ı Kerim Mülk Suresi 3-4. Ayetleri


 6. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:Kur-an'ı Kerim

  Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı-el hicareti-taş gibi, hatta daha katı. Çünkü -men el hicareti-taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki ALLAH korkusuyla yuvarlanır. ALLAH yaptıklarınızdan habersiz değildir.
  Kur-an'ı Kerim Bakara Suresi74. Ayeti

  Ve elçi dedi ki: RABBİM gerçekten benim kavmim, bu Kur-an'ı terkedilmiş bıraktı
  Kur-an'ı Kerim (doğruyu yanlıştan ayıran- Furkan Suresi)30. Ayeti

  İçlerinden bir adama :'' insanları uyar ve iman edenlere, muhakkak kendileri için RAB'leri katında gerçek bir makam olduğunu müjde ver''diye vahyetmemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi?
  Kur-an'ı Kerim Yunus Suresi 2. Ayeti

  -Sadakalar-Kendilerini ALLAH yolunda adayan fakirler içindir ki onlar ortaya çıkmaya güç yetiremezler.Duruşlarından ötürü bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüklük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz şüphesiz ALLAH onu bilir.
  Kur-an'ı Kerim Bakara Suresi 273. Ayeti

  RAB'lerinden korkup sakınanlar da cennete bölük bölük sevkedildiler.
  Kur-an'ı Kerim Zümer Suresi 73. Ayeti

  Kitap sahipleri, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra fırkalara ayrıldılar.
  Kur-an'ı Kerim Beyyine Suresi 4. Ayeti


 7. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri

  Sonsuz Güç Kaynağı-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:Kur-an'ı Kerim

  Biz ALLAH'ın resulü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük! demeleri yüzünden. Oysa ki onu öldürmediler, onu asmadılar da: sadece o onlara benzer gösterildi.Onun hakkında tartışmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler. Onların ona ilişkin bir bilgileri yoktur. Sadece sanıya uymaktalar, onu kesinlikle öldürmediler. Tam aksine ALLAH onu kendisine yükseltti.ALLAH AZİZ'dir HAKİM'dir. Ehlikitaptan herbiri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır.Kıyamet günü de o, onlar aleyhine bir tanık olacaktır.
  Kur-an'ı Kerim Nisa Suresi 157-159. Ayetleri

  Dediler ki: '' Bu elçiye ne oluyor ki, yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır? Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olarak bir melek indirilmesi gerekmez miydi?'' Senden önce gönderdiklerimizden, gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezenlerden başkasını göndermiş değiliz. Biz sizin kiminizi kimi için deneme yaptık.Sabredecek misiniz? Senin RABBİN görendir.
  Kur-an'ı Kerim Furkan Suresi 7- 20. Ayetleri

  70- Ey ehli kitap! Gerçeğe tanık olup durduğunuz halde ALLAH'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz?
  71- Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla kirletiyorsunuz ve bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz?
  Kur-an'ı Kerim Ali- İmran Suresi

  İman edenlerin,ALLAH'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin 'saygı ve korku ile yumuşaması' zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerie kitap verilmiş sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı.
  Kur-an'ı Kerim Hadid Suresi 16. Ayeti


 8. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız: Kur-an'ı Kerim

  16-Andolsun,gökte burçlar kıldık ve onu görebilenler için güzelleştirdik.
  17- Ve onu uzaklaştırılan şeytanlardan koruduk.
  18-Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu parlak bir ateş izler.
  Kur-an'ı Kerim Hicr Suresi

  6-Şüphesiz biz dünya göğünü ' çekici bir süsle' yıldızlarla süsleyip donattık.
  7- Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk.
  8- Ki onlar-mele-i A'la- Yüce evrensel dehaya-kulak verip dinleyemezler. Her yanından kovulup uzaklaştırılırlar.
  9-Uzaklaştırılırlar. Onlara kesintisiz bir azap vardır.
  10-Ancak sözü çalıp kapan olursa
  artık onu da delip geçen yakıcı bir alev izler.

  Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün.Derler ki:RABBİMİZ inandık, öyleyse bizi şahitlerle birlikte yaz.
  Kur-an'ı Kerim Maide(sofra) Suresi 83. Ayeti

  Dediler ki: Ey kavmimiz gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekileri doğruluyan bir kitap dinledik.HAK'ka ve doğru olan yola yöneltip iletmektedir.
  Kur-an'ı Kerim Ahkaf Suresi 30. Ayeti

  Dinleyip de şöyle demişler.-Doğrusu biz, hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik.
  Kur-an'ı Kerim Cin Suresi 1.Ayeti


 9. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri

  Sonsuz Güç Kaynağımız- Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:Kur-an'ı Kerim

  Ey iman edenler içki kumar dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının, umulur ki kurtuluşa erersiniz.
  Kur-an'ı Kerim Maide Suresi 90. ayeti

  Ey iman edenler faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin ve ALLAH'tan sakının, umulur ki kurtulursunuz.
  Kur-an'ı Kerim Al-i İmran Suresi130.Ayeti

  Faiz yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka kalkmazlar.Bu onların ''alım-satım da ancak faiz gibidir''demelerinden dolayıdır.Oysa ALLAH alışverişi helal faizi haram kılmıştır.Kime RABBİNDEN bir öğüt gelir de bir son verirse artık geçmişi kendisine, işi de ALLAH'a aittir.Kim geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.
 10. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri


  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:Kur-an'ı Kerim

  1- ALLAH'ın yardımı ve fetih geldiği zaman
  2- Ve insanların ALLAH'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde
  3- Hemen RABBİNİ hamd ile tesbih et ve O' ndan mağfiret dile. çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.
  Kur-an'ı Kerim Nasr Suresi

  1- Surat astı ve yüz çevirdi
  2 Kendisine o kör geldi diye
  3- Nerden biliyorsun belki o temizlenecek-arınacak?
  Kur-an'ı Kerim Abese Suresi

  And olsun ki insanı biz yarattık; nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
  Kur-an'ı Kerim Kaf Suresi 16. Ayeti

  Şayet yüz çevirirlerse bil ki ALLAH bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir.
  Kur-an'ı Kerim Maide Suresi 49. Ayeti

  Nihayet onlardan birine ölüm gelince ''RABBİM beni dünyaya geri gönderiniz ki terkettiğim dünyada salih bir amel yapayım'' der. Hayır! Bu sadece onun söylediği bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar bir perde vardır.
  Kur-an'ı Kerim Muminun Suresi 99-100.Ayetleri


+ Yorum Gönder
5. Sayfa BirinciBirinci ... 234567 ... SonuncuSonuncu