+ Yorum Gönder
7. Sayfa BirinciBirinci ... 245678 SonuncuSonuncu
Güncel Konular ve Günün Sözü Forumunda Gözler neyi görüyorsa, gönlünden ne geçiyorsa '' o ''olsun Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izmir yasemin
  Devamlı Üye

  Cevap: Gönül Gözünün Gördükleri

  Gönül Gözünün Gördükleri


  ALLAH gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti.Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?
  Kur-an'ı Kerim Secde Suresi 4. Ayeti
  ------------------------------

  O gün küfre sapıp da elçiye isyan edenler, yerle bir olmayı severek isteyecekler. Oysa ALLAH'tan hiç bir sözü gizleyemezler.
  Kur-an'ı Kerim Nisa Suresi 42.Ayeti
  -------------------------------

  İçinde olduğun herhangi bir durum onun hakkında Kur-an dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş, yoktur ki ona daldığınızda biz, sizin üzerinizde şahidler durmuş olmayalım.Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiç bir şey RAB'binden uzakta kalmaz.Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.
  Kur-an'ı Kerim Yunus Suresi 61. Ayeti
  --------------------------------

  Dereceleri yükselten Arş'ın sahibi '' toplanma ve buluşma''günü ile uyarıp korkutmak için kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir.
  Kur-an'ı Kerim Mü'min Suresi 15. Ayeti
  ---------------------------------

  Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiva eden O'dur.Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz O, sizinle beraberdir. ALLAH yaptıklarınızı görendir.
  Kur-an'ı Kerim Hadid Suresi 4. Ayeti


  Cevap: Gönül Gözünün Gördükleri frmacil yedinci 7 sayfa Cevap: Gönül Gözünün Gördükleri

 2. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri-Sonsuz Güç Kaynağı

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:KUR-AN'I KERİM

  De ki:Bana gerçekten vahyolundu.Cinlerden bir grup dinleyipte öyle demişler.Doğrusu biz hayranlık uyandıran bir Kur-an dinledik.
  Kur-an'ı Kerim Cin Suresi1. Ayeti
  -----------------------------
  O'nu bir Kur-an olarak,insanlara dura dura okuman için kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik.
  Kur-an'ı Kerim İsra Sures106.Ayet
  -----------------------------
  Biz o Peygambere şiir öğretmedik.Şiir ona yakışmazdı.Ona vahyedilen, bir öğüttenve apaçık bir Kur-an'dan başka şey değildir.
  Kur-an'ı Kerim Yasin Suresi 69. Ayet
  ------------------------------------
  Ey iman edenler size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın.Kur-an indirildiği zaman sorarsanız size açıklanır. ALLAH onu affetti.ALLAH bağışlayandır, yumuşak olandır.
  Kur-an'ı Kerim Maide Suresi 101.Ayeti
  --------------------------------------
  O alemler için yalnızca bir öğüttür.Gerçekten Kur-an'ın haberini bir süre sonra bileceksiniz.
  Kur-an'ı Kerim Sad Suresi 88.Ayeti
  -----------------------------------------
  İnkar edenlerin kalplerine korku salacağım
  Kur-an'ı Kerim Enfal Suresi 12.Ayeti
  -----------------------------------------------
  Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız.Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek.Hardal tanesi kadar birşey olsa onu ortaya getiririz.Hesap görücü olarak biz yeteriz.
  Kur-an'ı Kerim Enbiya Suresi 47.Ayeti
  -----------------------------------------------
  Yemin olsun,cehennemi tamamen cinler ve insanlardan dolduracağım.
  Kur-an'ı Kerim Secde Suresi 13.Ayeti


 3. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri-Sonsuz Güç Kaynağı

  Sonsuz Güç Kaynağımız Hayatımızın Tek Gerçeğii
  Kutsal Kitabımız:KUR-AN'I KERİM


  Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez.
  Kur-an'ı Kerim Al-i İmran Suresi 7.Ayeti
  ------------------------------------
  İyice araştırıp kavrayan bir topluluk için ayetleri biz tam bir biçimde ayrıntılı kıldık
  Kur-an'ı Kerim Enam Suresi 98. Ayeti
  ---------------------------------------
  Sana kitabı indiren O'dur.O'ndan kitabın anası olan bir kısım ayetler mukemdir(kesindir)Diğerleri ise müteşabihtir(benzeşmelidir)Kalplerinde bir kayma olanlar. Fitne çıkarmak ve olmadık yorumları yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar.Oysa onun açıklamasını ALLAH'tan başkası bilmez.İlimde derinleşenler ise '' Biz ona inandık.Tümü RAB'bimizin katındadır'' derler.Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünemez.
  Kur-an-ı Kerim Al-i İmran Suresi7.Ayeti
  ----------------------------------------------
  ALLAH müteşabih(benzeşmeli)iç içe ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi.RAB'lerine karşı içleri titreyerek korkanların O'ndan derileri ürperir.Sonra onların derileri ve kalpleri ALLAH'ın zikrine yumuşar ve yatışır.İşte bu ALLAH'ın yol göstermesidir.Onunla dilediğini hidayete erdirir.ALLAH kimi saptırırsa artık onun için de bir yol gösterici yoktur.
  Kur-an'ı Kerim Zümer Suresi 23.Ayeti


 4. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri-Sonsuz Güç Kaynağı

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:KUR-AN'I KERİM

  De ki:Eğer bütün ins ve cin toplulukları bu Kur-an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile onun bir benzerini getiremezler.
  Kur-an'ı Kerim İsra Suresi 88.Ayeti
  -------------------------------------------
  Gaybın anahtarları O'nun yanındadır.
  Kur-an'ı Kerim Enam Suresi 59.Ayeti
  ------------------------------------------------------
  And olsun ki insanı biz yarattık.Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz.Biz ona Şah damarından daha yakınız.
  Kur-an'ı Kerim Kaf Suresi 16. Ayeti
  ---------------------------------------------------------
  Biz daha hayırlısını ve benzerini getirinceye kadar hiç bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız.Bilmez misin ki ALLAH gerçekten her şeye güç yetirendir.
  Kur-an'ı Kerim Bakara Suresi 106.Ayeti
  --------------------------------------------------------------
  Biz bir ayeti başka bir ayetin yerine koyduğumuzda ki ALLAH neyi indirmekte olduğunu daha iyi bilir.''Sen yalnızca iftira edicisin'' dediler.Hayır onların çoğu bilmezler.
  Kur-an'ı Kerim Nahl Suresi 101.Ayeti
  -----------------------------------------------------------
  Öyleyse insanlardan korkmayın benden korkun.
  Kur-an'ı Kerim Maide Suresi 44.Ayeti
  -----------------------------------------------------------
  Biz insanı gerçekten en güzel bir biçimde yarattık Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne çevirip attık.
  Kur-an 'ı Kerim Tîn Suresi4-5.Ayetleri


 5. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri-Sonsuz Güç Kaynağı

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:KUR'AN-I KERİM

  30--Hani RAB'bin meleklere'' muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim'' demişti.Onlar da ''biz seni şükrünle yüceltir ve takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?''dediler.''Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim.

  31--Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti.Sonra onları meleklere yöneltip''eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin'' dedi.

  32--Dediler ki ''sen yücesin.Bize öğrettiğinden başka bizim hiç bir bilgimiz yok.Gerçekten sen herşeyi bilen,hüküm ve hikmet sahibi olansın''

  33--''Ey Adem onlara isimleriyle haber ver'' dedi.O bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki size demedim mi göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim.Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim.
  Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi
  ------------------------------------------------
  Göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de melekler de yalnız ALLAH'a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar.
  Kur'an-ı Kerim Nahl Suresi 49. Ayeti
  ----------------------------------------------------
  Meleklere'Onu(insanı) kıvama getirip içine ruhumdan üflediğimde secdeye kapanın.
  Kur'an-ı Kerim Sad Suresi72.Ayeti
  -------------------------------------------------------
  Öyleyse insanlardan korkmayın Benden korkun
  Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 44.Ayeti


 6. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri-Sonsuz Güç Kaynağı

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:KUR'AN-I KERİM

  26--Andolsun insanı kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

  27--Ve Cann'ı da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık.

  28---Hani RAB'bin meleklere demişti''ben kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan, bir beşer yaratacağım.

  29--Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek(yere) kapanın

  30--Böylece meleklerin tümü topluca secde etti.

  31--Ancak İblis secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı.

  32--Dedi ki:Ey İblis sana ne oluyor secde edenlerle birlikte olmadın?

  33--Dedi ki: Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim.

  34--Dedi ki:öyleyse ondan (cennetten)çık, çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın.
  Kur'an-ı Kerim Hicr Suresi 7. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri-Sonsuz Güç Kaynağımız

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:KUR'AN-I KERİM

  20- Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki:''RAB'binizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir.''

  21--Ve ''Gerçekten ben size öğütverenlerdenim.''diye yemin de etti.

  22--Böylece onları aldatarak düşürdü.Ağacı tattıkları anda ise ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar.(o zaman)RAB'leri kendilerine seslendi''Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim?Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?

  23--Dediler ki:''RAB'bimiz biz nefislerimize zulmettik.Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız.

  24--ALLAHdedi ki:Kiminiz kiminize düşman olarak inin.Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta vardır.

  25--Dedi ki:'' Orada yaşayacak orda ölecek ve ordan çıkarılacaksınız
  Kur'an-ı Kerim Araf Suresi


 8. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri-Sonsuz Güç Kaynağımız

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:KUR'AN-I KERİM

  Yemin olsun ki ezik- boynu bükük olduğunuz bir sırada ALLAH size Bedir'de de yardım etmişti.O halde ALLAH'tan korkun ki şükredebilesiniz.
  ----------------------------
  Kur'an-ı Kerim Al-i İmran Suresi 123. Ayetİ
  -----------------------------------------------
  ALLAH size denizi boyun eğdirdi ki içinde gemiler O'nun emriyle akıp gitsin. Lütfundan istekte bulunasınız ve şükredebilesiniz.
  -----------------------------
  Kur'an-ı Kerim Casiye Suresi 12.Ayeti
  -----------------------------------------------

  Ey iman sahipleri! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın.Başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı meshedin, yahut yıkayın.Eğer cünup iseniz iyice temizlenin. Hasta yahut yolculuk halinde iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin.Yüzlerinizi ve ellerinizi ondan meshedin. ALLAH size zorluk çıkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki şükredebilesiniz.
  ----------------------------
  Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 6.Ayeti
  ---------------------------------------------------------

  ALLAH sizi yeminlerinizdeki boş lakırdıdan ötürü hesaba çekmez. Ama bilinçli olarak gerçekleştirdiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutar. Böyle bir yeminin keffareti ailenize yedirmekte olduğunuzun orta derecesinden en yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek yahut da özgürlüğünden yoksun kalmış bir benliği özgürlüğüne kavuşturmaktır.Bunlara imkan bulamayan üç gün oruç tutar. Yemin ettiğinizde yeminlerinizin keffareti işte budur.Yeminlerinizi koruyun. ALLAH size ayetlerini böyle açıklar ki şükredebilesiniz.
  ------------------------------
  Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 89.Ayeti
  -------------------------------------------------

 9. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Gönül Gözünün Gördükleri Sonsuz Güç Kaynağımız

  Sonsuz Güç Kaynağımız-Hayatımızın Tek Gerçeği
  Kutsal Kitabımız:KUR'AN-I KERİM

  Ve O'dur ki taze bir et yemeniz ve kuşanacağınız bir süs çıkarmanız için denizi emrinize vermiştir. Gemileri onda yara yara gider görürsün. Böyle yapmıştır ki, O'nun kereminden nasip arayasınız ve şükredebilesiniz
  Kur'an-ı Kerim Nahl Suresi 14.Ayeti
  ---------------------------------------------------------

  ALLAH sizi annelerinizin karnından çıkardı, hiç bir şey bilmiyordunuz, şükredebilesiniz diye size işitme gücü ,gözler ve gönüller verdi.
  Kur'an -ı Kerim Nahl Suresi 78.Ayeti
  -------------------------------------------------------------

  Biz o büyük baş hayvanları da sizin için ALLAH'ın kutsallık nişanları arasına koyduk.Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar ayakları üzerine sıralanmış halde dururken üzerlerine ALLAH'ın ismini anın.Yanları yere yaslandığı zaman da onlardan yiyin. İsteyen yoksulu da istemeyen yoksulu da doyurun. ALLAH o hayvanları sizin hizmetinize verdi ki şükredebilesiniz.
  Kur'an -ı Kerim Hac Suresi 36.Ayeti
  ----------------------------------------------------------

  Rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü sizin için oluşturdu ki onda sükunet bulasınız. O'nun lütfundan bir şeyler dileyesiniz ve şükredebilesiniz.
  Kur'an-ı Kerim Kasas Suresi 73.Ayeti
  ----------------------------------------------------------------
  O'nun ayetlerindendir ki size rahmetinden tattırsın.Gemiler buyruğu ile akıp gitsin.Lütfundan nasip arayasınız ve şükredebilesiniz diye, rüzgarları müjdeciler olarak gönderir.
  Kur'an-ı Kerim Rum Suresi 46.Ayeti
  --------------------------------------------------------------

  Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredebilesiniz.
  Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 56.Ayeti


 10. terasus
  Yeni Üye
  çok güzellllllll çok beğendim kıymet bilmek gerekiyor herşeyin ve kaybetmeden

+ Yorum Gönder
7. Sayfa BirinciBirinci ... 245678 SonuncuSonuncu