+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Güzel Sözler-Yazılar Forumunda Öğretmen Olmanın Ağır Yükü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Öğretmen Olmanın Ağır Yükü
  Öğretmen Olmanın sorumlulukları  Eğitim ve öğretimde başarının en önemli unsuru öğretmendir. Eğitim ve öğretimde arzu edilen en iyi sonucu elde etmek, iyi eğitim almış, belirli prensip ve gayelere inanmış öğretmen le mümkündür. Bir öğretmen işinin ciddiyetine inanır, yaptığı işin kutsiyetini kabul eder ve bu özelliklerini iyi bir eğitimle desteklerse ancak başarılı olabilir.  Öğretmenin kişilik özelliklerinin öğretim ve eğitimde önemli bir etken olduğunda herkes birleşmektedir. Derslikteki sevgi dolu sıcak bir havanın oluşmasında, öğrenmenin azalma veya çoğalmasında ,öğretmen kişiliğinin önemli rolü vardır.  Araştırmalar, öğretmenin kişiliği ile öğretme yeteneği arasında çok kuvvetli bir ilişki bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmen , öğrencilerin karakter gelişimleri için model durumundadır. Öğretmenin fiziksel yapısı, uyum yeteneği, konuşma biçimi, yüz ifadesi, tertip, düzen ve giyim tarzı vb. gibi kişilik özellikleri öğrenciyi derinden etkilemektedir. Öğrenciler,çoğu kez öğretmenlerini taklit ederek onunla özdeşleşmeyi öğrenirler. Öğrencinin "benlik" duygusunun gelişme veya yıkılmasında öğretmen kişiliğinin büyük rolü vardır.  İyi bir öğretmen en az iyi bir insanın özelliklerine sahip olmalıdır.  İyi bir insan;  – Kendi sosyal ve ruhsal dünyasındaki zıtlıkları ve sıkıntıları günlük hayatında ve çevresindeki insanlara yansıtmayan  – Canlı ve cansız objeleri ( her şeyi) temiz ve beklentisiz bir sevgiyle sevebilen,  – Bencillikten, ben merkezci- başka kişileri veya şeyleri kendi durumuna göre düşünmekten ,ön yargıdan, haksız yarışmadan kendisini arıtabilmiş,  – Herkese saygı duyan, horlamayan, aşağılamayan, haset etmeyen,eziyet etmeyen,  – Sürekli olarak bilgisini yenileyen,duygularını geliştirmeye çalışan, kazandığı her hüneri, her bilgiyi, her hazzı başkasına vermesini ve paylaşmasını bilen  – İnsan psikolojisi hakkında genel bilgiye sahip, Özelde ise eğittiği yaş gurubunun psikolojisini çok iyi tanıyan,  – Toplumun biyolojik ve sosyal kaidelerini bozmadan, saygı göstererek yaşayan  – Güvenilir ve örnek bir hayat tarzına sahip,  – Dünyaya gözlerini açtığı kültürü,dinini, halen içinde yaşadığı toplumun bütün değer yargılarını benimseyen,uygulayan ve içine sindirebilen bir insandır.  Bunlara ilaveten öğretmenin bu özelliklerini öğrencilerine yansıtabilmesi için dikkat etmesi gereken bazı kurallara uyması eğitim kalitesini arttıracaktır. Bunların başında sabır, adaletli davranışlar, yumuşak huyluluk gelir.  Öğretmen yumuşak huyluluk sayesinde en güç problemleri çözebilir ve istenilen neticeye ulaşabilir. Özellikle kaba ve katı yürekli olmaktan ve sertlikten kaçınmalıdır.  Ayrıca;  – Öğrencilerinin düşünce ve duygularına saygı çerçevesinde onların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermelidir. 2. Asel
  Bayan Üye

  öğretmen olmanın sorumlulukları

  – Öğrencilere bir takım yüce hedefleri gösterip onların maddi ve manevi yönden başarılı olmalarına, dolayısıyla zararlı akımlardan korunmalarına azami gayret göstermelidir. Bu hedefler seçilirken öğrencilerin yetenek ve başarı seviyelerine çok dikkat etmelidir.  – Arkadaş canlısı ve işbirliği yapan bir özelliğe sahip olmalıdır. Öğrencilerinin, güçlü arkadaşlık kurmalarını teşvik etmelidir.  – Hayal gücü kuvvetli, çeşitli metotları çeşitli seviyedeki öğrenciler için kullanabilen ve elindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirebilen bir kişiliğe sahip olmalıdır.  *– Ders ve teneffüs saatlerine dikkat eden ve planlı programlı çalışma alışkanlığı edinmiş olmalıdır.  – Zamanın kıymetini kavramış ve bunu öğrencilerine kavratma isteği ile zamanını iyi kullanabilmelidir.  – Hayatının her safhasında temiz ve tertipli olmalıdır. Bilhassa öğrencilerinin karşısında temiz ve sade giyinmesi, örnek olabilmesi yönünden çok önemlidir. ¸

  Eğitime Öğretmen Raporu:  S.O.S.  Eğitimciler Birliği Sendikası'nın bin 122 öğretmen üzerinde yaptığı ‘öğretmenlerin eğitim koşullarından memnuniyet düzeyi' konulu araştırma, öğretmenlerin yüzde 62'sinin mevcut durumdan şikayetçi olduğunu ortaya koydu.  Öğretmenlerin yüzde 68'i eğitime katkı payı adı altında para toplanmasının veliyi okuldan soğuttuğunu belirtirken, yüzde 73'ü ise okullardaki manevi eğitim eksikliğinin öğrencileri kötü alışkanlıklara ittiğini düşünüyor. Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesi’nce yapılan araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 73'ü mevcut eğitim sisteminin öğrenciyi pasifize ettiği görüşünde.  Öğretmenlerin yüzde 78,5'i müfredatın yoğunluk derecesinden de memnun değil. Yüzde 85'i maaşlarının yetersizliğinden şikayetçi olan öğretmenlerin yüzde 66'sı Türkiye'de düşünce özgürlüğü olmadığına inanıyor. Okullardaki rehberlik hizmetlerini yeterli bulmayan (yüzde 70) öğretmenler, mevcut mevzuatın eğitim personelinin sorunlarını çözmeye yeterli olmadığı (yüzde 64) görüşünde. Öz değerlendirme de yapan öğretmenlerin yüzde 33'ü nitelik açısından kendilerini yeterli bulmuyor. Güncel gelişmeleri takip etmediklerini (yüzde 57) ifade eden öğretmenler, eğitim sisteminde eşitsizliklerin hakim olduğunu (yüzde 64) düşünüyor. 8 yıllık eğitimi (yüzde 50) olumlu bulan öğretmenler, okullardaki ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlar istiyor (yüzde 58).  Öğretmenlerin en çok tepki gösterdikleri konulardan biri ise velilerin çocuklarına yeteri kadar ilgi göstermemesi. Öğretmenlerin yüzde 75'i velilerin çocuklarına ilgi göstermediğini belirtirken, yüzde 65'i de velilerin öğretmenlerle gereken işbirliğini yapmadığını kaydediyor. Öğretmenlerin yüzde 80'i öğretmen evlerinin amacına hizmet etmediği görüşünde. Anket sonucunu yorumlayan Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, öğretmenlerin memnuniyet düzeylerinin tüm sorularda yüzde 40'ın altında olmasının kaygı verici olduğunu söyledi. Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Aydın Kılıç ise, yaklaşık bir yılda tamamladıkları çalışma ile eğitimin fotoğrafını çektiklerini belirtiyor.  Ürteptici Sınav Sonuçları  Türkiye'deki 2003-2004 eğitim-öğretim dönemi Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları ilginç istatistikler ortaya koydu. ÖSS'de, geçtiğimiz yıl 26 bin 448 öğrenci sıfır puan alırken bu yıl sayı 32 bin 177'ye ulaşmıştı. LGS'de durum daha da vahimdi.  Geçtiğimiz yıl 40 bin 586 öğrenci sıfır puan alırken bu yıl tam 64 bin 598 öğrenci sıfır almıştı. Peki sorun sadece sıfır alan öğrencilerle mi sınırlı? Elbette değil. Sınava girenlerin yaptıkları net soru sayıları da eğitim açısından önemli bir gösterge. Son iki yılın, çözülen net sorularla ilgili sonuçları da eğitimdeki vahim durumu özetler nitelikte.  * LGS sonuçlarına göre başarı notları: Fenden 2, matematikten 1, Türkçe ve sosyalden 3,

  * ÖSS sonuçlarına göre başarı notları: Fenden 1, matematikten 1.8, Türkçeden 4.3, sosyalden 2,6. Bu sonuçlar açıkça, ilk ve ortaöğretim sisteminin tüm alanlardan bütünlemeye kaldığını ifade etmektedir.

  Kaynak: Altinoluk dergisi, 09/2004
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Öğretmen olmak sorumluluk gerektirmektedir.Öğretmenler cana yakın , sıcak ve merhametli olmalıdırlar. Öğretmen denildiği zaman insanların kafasında sıcak ve samimi bir insan belirmektedir. Öğretmenlik mesleği kutsaldır gelecek nesiller için tohumlar atacağı için öğretmenin çocukları gerçekten sevmesi gerekmektedir.
+ Yorum Gönder