+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Kalkınma ve nüfus ilişkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Kalkınma ve nüfus ilişkisi
  NÜFUS

  NÜFUS.gif.

  Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır.

  NÜFUS ARTIŞI

  Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını göste.rir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.

  Nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.

  Buna göre;
  • Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler.
  • Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.
  Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da olabilmektedir.

  a. Nüfus artışının olumlu sonuçları

  • Üretim artar.
  • Vergi gelirleri artar.
  • Mal ve hizmetlere talep artar.
  • Yeni endüstri dalları doğar.
  • İşçi ücretleri ucuzlar.
  • İhracatta rekabet kolaylaşır.

  b. Nüfus artışının olumsuz sonuçları

  • İşsizlik artar.
  • Kalkınma hızı düşer.
  • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  • Tasarruflar azalır.
  • Tüketim artar.
  • İç ve dış göçler artar.
  • İnsanların temel ihtiyaç.larının karşılanması zorlaşır.
  • İhracat azalır.
  • Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
  • Çevre kirlenmesi artar.
  • Belediye hizmetleri zorlaşır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bir devletin gelişmişliği o devletin nüfusuna ve nüfusunun dağılışına bağlıdır. nasıl mı. eğer bir devlette üreme fazla ve gençler az ise o devlet gelişmemiştir, eğer genç nüfus fazla yaşlı nüfus da az ise işte o zaman o devlet gelişmiş bir devlettir.
+ Yorum Gönder


nufüs ve kalkınma grafikleri,  nüfus ve kalkınma arasındaki ilişki