+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Maliye politikası ve tarihsel gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Maliye politikası ve tarihsel gelişimi
  Maliye politikası


  maliye-politikas-ve-tarihsel-geli-imii.jpg.


  Maliye politikası, para politikası ile birlikte iktisat politikasını oluşturmaktadır. Para politikasının araçları faiz haddi ve para arzıyken, maliye politikasının kamu gelirleri (örneğin vergiler ve harçlar) ve kamu giderleri üstünden yürütüldüğü söylenebilir. Bununla birlikte kamu borçlanması da maliye politikası araçları arasında gösterilebilir.

  Maliye Politikası, Devletin maliye politikası araçlarını (Kamu harccamaları, vergiler) kullanarak ekonominin tam istihdama, ekonomik dalgalanmaları en aza indirgem.ek, adil bir servet ve gelir dağılımını oluşturmak için uyguladığı politikalara denir.

  Maliye politikası hakkında bilgi

  Maliye Politikası Kamu Kesimi, bir yandan yaptığı harcamalar ile geliri artırıcı etki yaparken bir yandan da topladığı vergiler ile geliri düşürücü bir etkiye sahiptir. Devletin istihdam, gelir, fiyat seviyeleri gibi makro ekonomik değişkenleri etkileyebilmek için kamu harcamalarını (cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamaları) ve kamu ge.lirlerini (vergi gelirleri, vergi dışı normal gelirler, özel gelir ve fonlar) kullanması maliye politikası olarak adlandırılır. 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  maliyetlendirme aslında bilinçli olarak harcamaların ve alımların kontrol altına alınması demek bir anlamda yani her şeyin ezbere değil bilinçli olarak kar zarar hesaplanarak yapılması olayı
+ Yorum Gönder