+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Tarım Sektöründe Gelir Dağılımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Tarım Sektöründe Gelir Dağılımı

  Tarım ve GSMH


  Tarım Sektöründe Gelir Dağılımı 2.jpg.

  Gelir, kişi veya grupların belirli bir zamanda elde ettikleri parasal getiri olarak tanımlanır.
  Dünyada az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde gelir eşitsizliği en önemli sorunlardan birisi olarak görülmektedir. Bu tip Ülkelerde ekonomik açıdan olduğu kadar, toplumsal ve siyasi açıdan istikrarın sağlanması ve devamlılığı konusunda gelir dağılımında adaletin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

  Türkiye'de nüfusun ilk %20'si (0/04.86) ile son %20'si (%54.88) arasındaki gelir farklılığı toplam gelirin yarısından daha fazladır. Bu oranlar kentsel dağılımda sırasıyla %4.83 ve %57.22 ile daha çarpık bir yapıya sahip olma*sına rağmen kırsal alanda dağılımın daha dengeli olduğu görülmektedir. Ancak bu durum kırsal alanda gelirin değil, yoksulluğun daha adil dağıldığı şeklinde de yorumlanabilir.

  Türkiye'de gelir dağılımını iyileştirici politik uygulamalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda gelirin tabana yayılma*sı ile birlikte bireyselleşme, siyasal ve ekonomik istikrar ve verimlilik gibi önemli konular* da bir iyileşmenin sağlanabileceği ifade edilebilir. 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  gsmh demek bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamı olarak tanımlanıyor
+ Yorum Gönder