+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Dünyada ekonomik faaliyetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dünyada ekonomik faaliyetler
  Dünyada ekonomik faaliyetler hakkında bilgi


  Dünyada ekonomik faaliyetlerin dağılımındaki farklılıkların nedenleri neler olabilir?
  1-bitki örtüsü 2-iklim 3-yer şekilleri 4-toprak özellikleri 5-su kaynakları
  6-sanayi 7-iş olanakları 8-tarım 9-ulaşım 10-turizm 11-tarihsel özellikler
  12-madenler 13-coğrafi konum 14-yer şekilleri
  bu sebeplerden dolayı nüfus dağılışı farklılık göstermektedir 2. Asel
  Bayan Üye

  Dünyadaki ekonomik faaliyetler nelerdir?


  Devletin halkının geçimini sağlaması vede ülkesinde üretilen ürünlerin yurt içi ve dışında rahatça dolaşımına ilişkin yaptığı icraatlardır. Ülkemiz başlıca ekonomik faliyetlerinin başında sanayi,tarim ,turizm ve doğal kaynaklar gelmektedir.
  İnsanlar, yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar Bunlara ekonomik faaliyet denir
  Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler Bölgede tarıma elverişli toprakların olması o bölgede tarım yapılmasına imkân sağlar Bölgede yetiştirilen ürünleri de o bölgenin iklimi belirler, ekonomik faaliyetleri, ulaşım yolları, ticaret ve turizmi etkiler
  İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için uğraştıkları ekonomik faaliyetler şunlardır: Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Madencilik, Turizm, Ormancılık Ulaşım,Hizmet sektörü(bankacılık, eğitim, sağlık vb) gibi ekonomik faaliyetler insanların geçimlerini sağladıkları başlıca iş alanlarıdır

  Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin bütününe tarım denir
  Tarım denilince ilk akla tarla, bağ ve bahçe işleri gelirAncak hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini de tarım faaliyetleri içerisinde sayabilirizBu faaliyetler sonucu elde edilen ürünlere tarım ürünleri denir Tarım, ülkemiz için çok önemli bir geçim kaynağıdır Ülkemizin kırsal kesiminde yaşayan bir çok insanımızın en önemli geçim kaynağıdır

  Ekonomide üç temel faaliyet alanı vardır Bunlar üretim,dağıtım ve tüketimdir

  Üretim: İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesidir
  Buğday yetiştirmek, ekmek yapmak, mobilya yapmak birer üretim faaliyetidir
  Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır
  Tüketim:İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına tüketim adı verilir Ekmek, makarna, peynir, sebze meyvelerin satın alınıp yenmesi, mağazalardan çeşitli giyim eşyası almak, mobilya ve beyaz eşya alıp kullanmak gibi faaliyetleri tüketime örnek olarak verebiliriz
  İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasıdır
  İthalat:Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işidir
+ Yorum Gönder


dünyadaki ekonomik faaliyetler,  dünyada ekonomik faaliyetler,  dünyada ekonomik faaliyetlerin dağılımındaki farklılıkların nedenleri nelerdir,  dünyadaki ekonomik faaliyetler nelerdir,  dünyamızdaki ekonomik faaliyetler,  dünyada ekonomik faaliyetlerin dağılımındaki farklılıkların nedenleri