+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Kobi’lerin Temel Sorunları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kobi’lerin Temel Sorunları Nelerdir
  Kobi’lerin Temel SorunlaRI


  Kobi denince aklımıza yönetimin bir insanın elinde bulunduğu. genellikle öz kaynakları ile yatırım yapan ve bir girişimci tarafından başlatılmış veya sürdürmekte olan işletmeler gelmektedir. Kobi’lerin sorunları üzerine yapılan tüm araştırmalar sonucunda finansman sorununun en temel ve önemli sorun olduğu ortaya konulmuştur. Bu kapsamda örgütlenme, tedarik, üretim, yönetim, yatırım, pazarlama, teknoloji, eğitim gibi sorunlar temelde karsımıza çıkan sorunlar olarak görülmekle birlikte, bu sorunlar da dahil olmak üzere Kobi’ler için ana sorun, toplam kredi hacminden aldığı düiük pay da dikkate alınacak olursa finansman sorunudur. Burada esasen temel sorun finansman kaynagı bulamamaktan ziyade finansman maliyetinin Kobi’ler için oldukça yüksek olması ve bunun da mali borç yükünü artırması, dolayısıyla da yeni yatırımlar için yeni finansman kaynagı talebinde mevcut borçlar nedeniyle olumsuz sonuçlarla karsılasılmasıdır (Aras ve Müslümov, 2002, s.7).

  Kobi’lerin muhasebe sisteminin tam ve saglıklı olarak yapılandırılamaması ve kayıt dısı islemlerin yüksek hacimlere ulasması nedeniyle bu isletmelerin gerçek performanslarını mali tablolarına yansıtamamaları, özellikle kredi degerliliginin tespitinde olumsuz etki yaratmakta ve isletmeler yine kayıt dısı finansmana yönelmek zorunda kalmaktadırlar. Yakın çevreden zor durumlarda kalındıgında da tefecilerden saglanan bu kayıt dısı finansman ise, dogal olarak kurumsallasma ve uluslararası pazarda rekabet gücü kazanmada isletmelerin önüne bir engel olarak çıkmaktadır (KOSGEP, 2004, s.3).

  Aynı zamanda ülke ekonomisinin yapısal sorunları ve bu sorunların somut göstergesi olan dıs ticaret açıgının dönem dönem kriz boyutuna ulasması nedeniyle de en agır bedeli ödeyenler, yine bu isletmeler olarak karsımıza çıkmaktadır. Kasım 2000 ve Subat 2001 döneminde yasanan finansmanı derinden etkileyen krizlerden bu yana Kobi’ler agır borç yükü altında faaliyetlerini devam ettirmeye çalısmaktadırlar. Yogun kredi kullanımından ziyade düsük kredi kullanım tutarına ragmen yüksek faiz oranları ve temmerrüde düsme nedeniyle katlanılmak zorunda kalınan yüksek faiz borçları ile daha önce de deginildigi üzere alternatif olarak degerlendirilen kayıt dısı finansmanın, bu borç yükünü olusturan önemli faktörler oldugu, (kredilerden alınan pay ve dıs kaynak kullanım oranlarına bakıldıgında) anlasılabilmektedir. Teknolojik alt yapının, yüksek maliyeti nedeniyle henüz AB normları seviyesine ulasamaması nedeniyle borç yükü altındaki Kobi’ler rekabet güçlerini de her geçen gün kaybetmektedirler. Sektör uzmanları bu kosullar altında önümüzdeki bes yıllık süreçte bu isletmelerin yaklasık yüzde 30’unun tasfiye tehlikesiyle karsı karsıya kalabilecegi-ni tahmin etmektedirler (Tanyılmaz, 2006, s.18).

  Mevcut yapı ve durum göz önünde bulunduruldugunda, özellikle üretime yönelik Kobi’ler için düşük maliyetli ve orta ve uzun vadeli kredi saglanmasını teminen gerek özel, gerekse kamu sermayeli kurum/kuruluşların olusturulması, konunun uzmanları tarafından da üzerinde mutabakat saglanan bir gerçek olarak karsımıza çıkmaktadır. Bu konuda destek ve öncülük görevinin ise devlete ait olduğu izahtan varestedir (Çetin, 1996, s.35). Kobi’ler özellikle yatırım ve isletme sermayesine yönelik kredi kullandırımında öncü olan kurum kuruluşların yetersiz kaynaklarından dolayı bunun yerine genel bankacılık sistemi içerisinde farklı isimler altında sunulan kredi türlerini kullandıklarında kar marjlarından daha yüksek oranda bir faiz ve oldukça zorlu ödeme koşulları ile karşılaşabilmektedirler (Akgemici, 2001, s.32).

  Ülke ekonomisindeki yeri ve payı yadsınamayacak kadar büyük olan bu isletmelerin reel sektör kredilerinden aldıgı pay (kayıt dısı uygulamaların fazla olması ve sağlıklı bir veritabanı bulunmasa da) 2007 yılı itibariyle yaklaşık yüzde 10 civarındadır. Türkiye Halk Bankası A.S. tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’deki Kobi’lerin yüzde 88’inin dıs kaynak kullandığı, buna karsılık yüzde 12’sinin ise hiç kredi talebinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada finansman kaynaklarının yüzde 71’inin banka kredisi, kalan kısmının ise ortaklardan avans ve yakın çevreden alınan borçlardan oluşturduğu görülmüştür (Aras, 2007, s.6). Ilk bakışta bu sonucun, kredilerden alınan yüzde 10’luk pay nedeniyle bir çelişkiye neden olabileceği düşünülmekle birlikte, banka kredisi kullanan yüzde 71’lik bölümün kullandığı kredi miktarının maliyet ve uygun görülen limitler nedeniyle toplam kredi içerisinde önemli bir miktara ulaşamadığının da bir göstergesi olarak değerlendirilebilecektir.


  Kobi’ler sübvansiyonlu krediler kullanabilmekte olup esasen finansman konusundaki dezavantajları; sınırlı otofinansman, sermaye piyasalarına dahil olamama, kredi kullanımında teminat sorunu, düsük kredi talebi nedeniyle yüksek maliyet vb. seklinde sıralanabilmektedir (Müftüoglu, 1991, s.62). Yine Türkiye Halk Bankası A.S. tarafından yapılan arastırmada bu tespiti destekler nitelikte sonuçlara ulasılmıs olup, isletmelerin kredi kullanmama nedenlerine bakıldıgında; agır teminat sartları ve formalitenin yüzde 40 ile ilk sırada yer aldıgı, bunu yüksek kredi faizinin yüzde 33’lük bir oranla izledigi, özsermayenin yeterli oldugunu düsünen-lerin ise yaklasık yüzde 23’lük bir orana sahip oldugu ortaya çıkarılmıstır (Aras, 2007, s.6). Gerçekten de uygulamada kredi karsılıgında istenen teminat, genellikle kredinin 1,5 ile 2 katı arasında degisen oranlarda gayrimenkul ipotegi olup, bu sorunun çözümü için TOBB, KOSGEB ve Türkiye Halk Bankası A.S. gibi kuruluslar öncülügünde ihdas edilen kredi garanti fonunun aktif bir sekilde çalıstırılması ve buna benzer olusumlara da destek verilmesi gerekmektedir (Sögüt, 2001, s.8).
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  kelime olarak kobiyi tanımlarsak , tanım itibariyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletme anlamına gelmektedir. ne olabilir tabiki maddi sıkıntılar olabilir ödenemsi gereken kredilerin ödenememesi olabilir
+ Yorum Gönder


kobilerin sorunları nelerdir