+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri
  Nüfus Politikalarının Olumlu Ve Olumsuz Yönleri Nelerdir ?

  Olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönlerde bulunmaktadır.

  Olumsuz Sonuçları
  Cinsiyet dengesizliği
  Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)
  Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
  Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması
  Ülkenin savunma gücünün azalması
  Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması

  Olumlu Sonuçları
  Kişi başına düşen gelirin artması
  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi
  İşsizliğin azalması
  Köyden kente göçün azalması
  Sosyal sorunların azalması
  Tasarrufların artması
  Tüketimin azalması
  Devletin giderlerinin azalması
  Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi

 2. Asel
  Bayan Üye

  Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Olumsuz sonuçları cinsiyet dengesizliği,aktif nüfusta azalma ,savunma gücünde azalma, yaşlı nüfusun artması vb. Olumlu sonuçları ise kişi başına düşen milli gelir artar işsizlik azalır , TASARRUF ARTAR TÜKETİM AZALIR, EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETİ ARTAR.
+ Yorum Gönder


nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri