+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda YGS Tarih Konuları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Fatma
  Administrator

  YGS Tarih Konuları
  YGS 2016 Tarih Konuları  YGS Tarih Konuları.gif

  İlk Çağ Medeniyetleri
  İslam Öncesi Türk Tarihi
  İslam Tarihi ve Uygarlığı
  Türkiye Selçuklu Devleti
  Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)
  En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)
  20. yüzyılda Osmanlı Devleti
  Yakınçağ'da Avrupa
  Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi *
  Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
  İnkilaplar *
  Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
  Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
  Erzurum ve Sivas Kongreleri
  Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
  Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
  I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar
  Sevr Antlaşması
  Lozan Antlaşması
  Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
  Jeopolitik Konum
  Atatürk Devrimleri *
  Türk Dış Politikası 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  aslında ygs soru dağılıma gö re ağırlık vermek başarı yüzdesi açısında daha faydalı olacaktır toplam olarak tarihten 15 soru sorulmaktadır düğer soru sorulan dallar ise Türkçe'den 40, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisinden 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru şeklindendir
+ Yorum Gönder