+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekâtın hükmü nedir Zekâtın hükmü hakkında genel bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Zekâtın hükmü nedir Zekâtın hükmü hakkında genel bilgiler
  Zekâtın hükmü nedir Zekâtın hükmü hakkında genel bilgiler

  Zekât, hicretin ikinci yılında, Ramazan orucundan sonra farz kılındı, İslam'ın beş şartından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de zekât kelimesi 18 surede 31 ayette geçmektedir. Bunlar Ahzap Suresi (33.ayet), Araf Suresi (156.ayet),Bakara Suresi (43.,83.,110.,177.,277. ayetler), Beyyine Suresi (5.ayet),Enbiya Suresi (73. ayet), Fussilet Suresi (7. ayet), Hac Suresi (41.,78. ayetler), Lokman Suresi (4. ayet), Maide Suresi (12.,55. ayetler), Meryem(31.,55. ayetler), Mücadele Suresi(13. ayet), Müminun Suresi (4. ayet), Müzzemmil Suresi (20), Neml Suresi (3. ayet), Nisa Suresi (77., 162. ayetler), Nur Suresi (37.,56. ayetler), Rum Suresi (39. ayet),Tevbe Suresi (5,11,18,60,71. ayetler)dir.

  Bunlardan biri; "İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler varya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler." mealindeki Bakara Suresi, 277. ayetidir. Bu ayette beraber zikredilen namaz ve zekât kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de aynı ifade ile birçok yerde daha tekrarlanmıştır.

  Hz.Muhammed'in de bu konudaki hadislerinden birkaç örnek:

  "İslam, beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmektir." (Tirmizi İman-3; Buhari İman-1;Müslim İman-21)

  "Mallarınızı zekât ile koruyunuz. Hastalıklarınızı sadaka ile iyileştiriniz, bela dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayınız." (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, Bilmen Yay.,Sy.435) 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zekat hicretin ikinci senesinde farz kılınmış olan bir ibadettir.Zekat malını Allah yolunda harcamak ve malının kıymetsiz olduğunu ve dünya malından ne kadar mesafe koyması gerektiğini bildirir.
+ Yorum Gönder


zekatın hükmü nedir,  zekat vermenin hukmu,  zekatin hukmu nedir kisaca,  zekatın hükmü nedır,  zekatın hükmü nedir kısaca