+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekatla ilgili hükümler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Zekatla ilgili hükümler

  Zekatla ilgili hükümler hakkında bilgi  Sual: Zekatla ilgili diğer hak mezheplerimizin hükümleri hakkında da bilgi verir misiniz?
  CEVAP
  Hanefi’de zekat nisabı 96 gr, diğer üç mezhepte 69 gramdır.
  Hanefi’de çocuğun ve delinin malından zekat verilmez. Diğer üç mezhepte verilir.
  Şafii’de zekatı en az üç sınıfa vermek gerekir, diğer üç mezhepte, yalnız bir sınıfa bir fakire vermek kâfidir.
  Zekatla ilgili hükümler.jpg
  Zekat farz olur olmaz, Hanefi ve Hanbeli’de hemen vermek lazım değildir. Şafii ve Maliki’de, zekat farz olunca, hemen ayırıp vermek farzdır.

  Zekat vermemek için sene dolmadan malını birisine hediye eden veya satan, hile yaptığı için günahkâr olursa da, Hanefi ve Şafii’de zekattan düşer, Maliki ve Hanbeli’de zekattan düşmez.

  Fakirdeki alacağı zekata saymak Maliki’de caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir.

  Şafii ve Hanbeli’de gücü kuvveti yerinde olup çalışabilen fakire, zekat vermek caiz değil, Hanefi ve Maliki’de caizdir.

  Maliki ’de sene dolmadan zekat verilmez, diğer üç mezhepte vermek caizdir.

  Zekatı başka şehre göndermek Hanefi’de mekruh, diğer üç mezhepte hiç caiz değildir. Eğer gönderdiği şehirde daha uygun kimseler varsa, zekatı başka şehre göndermek mekruh olmaz.

  Hanefi’de sebzelerin uşru verilir, diğer üç mezhepte verilmez. Hanefi’de meyvelerin uşrunu tartmadan vermek caiz değildir, diğer üç mezhepte ise, tahmini olarak hesaplayıp vermek caizdir. Balın uşru Şafii ve Maliki’de verilmez, Hanefi ve Hanbeli’de verilir.

  Hanefi’de kadının ziyneti zekata tâbidir. Diğer üç mezhepte tâbi değildir.

  Altın ve gümüşten başka madenlerin zekatı Maliki ve Şafii’de verilmez, Hanefi ve Hanbeli’de her madenin zekatı verilir. Hatta Hanbeli’de, sürme taşı gibi yerden çıkan şeylerin zekatı verilir.

  Hanefi ve Hanbeli’de maden zekatı % 20, Şafii ve Maliki’de % 2.5’tur.

  Maliki’de dedeye ve toruna zekat vermek caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir.

  İmam-ı a’zama göre ve Hanbeli’de kadın zekatını kocasına veremez, Şafii’de ve İmameyne göre verir. Maliki’de ise koca, aldığı zekatı hanımının nafakasına harcamazsa caizdir.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Zekat Alabilecek Kişilerde Aranan Şartlar

  a) Müslüman olmak

  b) Hür olmak

  c) Hâşimî veya Muttalibî olmamak

  Ancak bir görüşe göre, beytul-mald’en (bütçeden) beşte birinin beşte birini (humsul-humus) alamayan hâşimî veya muttalibî’ler zekat alabilirler. Ancak onlara zekat verecek olanın kendilerine, bunun zekat olduğunu söylemesi şarttır. (Fethul-allâm c.3 s.345-346)

  d) Zekat veren kişinin geçim yükümlülüğünde olmamak

  Kişi bakmakla yükümlü olduğu anne-baba ve yukarısı ile çocukları ve aşağısına zekat veremez. Çünkü bu kişi, fakir olan anne-babasının veya çocuğunun zâtî nafakasını sağlamakla mükelleftir.

  Şâyet anne-baba, eş veya çocuklar, kendi zâtî nafakaları dışında, örneğin eşlerine, misafirlerine yada diğer ihtiyaçlarına

  harcanmak üzere ek gelir ihtiyaçları bulunuyor ise, o ihtiyaçları için kendilerine zekat verilebilir. (Fethul-allam. c.3.s. 345)

  Ayrıca kişi mükellef olur da hastalık yada sakatlıktan dolayı çalışıp geçimini sağlayamıyor ise, babasından zekat alabilir.

+ Yorum Gönder


zekatla ilgili resimler