+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda islamın şartları ve anlamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  islamın şartları ve anlamları

  İslamın şartları ve anlamları nelerdir kısaca bilgi


  1. Kelime-i sehadet getirmek
  2. Namaz kilmak
  3. Oruç tutmak
  4. Zekat vermek
  5. Hacca gitmek
  İslamın şartları ve anlamları.jpg

  1-) KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK

  İslam’ın ilk şartı olan Kelime-i şahadet şudur:

  “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülühü”

  Kelime-i Şahadetin anlamı:

  “Ben, Allah(c.c.)'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in, O'nun kulu ve Peygamberi olduğuna şahadet ederim.”

  Kelime-i Şahadet, ifade ettiği mana bakımından çok önemlidir. Bu cümleyi dili ile söyleyip kalbi ile tasdik eden insan, Müslümanlık dairesine girmiştir. Bilindiği gibi İslam dininin temelinde TEVHİD esası yani «Allah(c.c.) Teala Hazretlerinin bir olduğu, eşi ve benzeri bulunmadığı esası» yatmaktadır, İslam’da her şeyin temeli budur.

  2-) NAMAZ KILMAK

  Namaz İslam’ın beş şartından biridir. Kur'an da en çok zikredilen ibadettir.

  Namaz, Mümini İslam’a ve İslam’ın her noktasına tatbik edilmesi gereken hayata bağlayan en sağlam bir bağdır.

  Namaz Müslüman’ın hayatına disiplin ve nizam getirir. Günde beş vakit aynı çağrıyla Hakkın huzuruna toplar Müminleri. Renk, ırk, dil, bölge ayrılıklarının Hak ve hakikat yanında bir mana ifade etmediğini anlatır.

  3-) ORUÇ TUTMAK

  İslam’ın beş şartından biri olan oruç, Müslüman’a ruhî ve ahlakî eğitim sağlayan bir ibadettir. Oruç ruhî ve ahlakî eğitim sağlar, çünkü senenin on bir ayında nefsinin arzularını tatmin eden insan, bir bakıma hayatı yemek, içmek ve yerine göre şehevî arzularını tatmin etmekten ibaret zanneder hale gelir. Oruç tuttuğu zaman hayatın hep maddî ihtiyaçtan karşılamaktan ibaret olmadığını, daha başka manevî hazlara da ihtiyacı olduğunu anlar.

  Namazda zengin, fakir, rütbeli, rütbesiz, beyaz ve siyah insanı aynı hizada omuz omuza getiren İslam, oruçla da kalpleri ve ruhları aynı duyguda birleştirir. Kulluğun tadını, kibrin ve gururun manasızlığını, Hakk katında kulun acizliğini derinden duyurur.


  4-) ZEKAT VERMEK

  İslam’ın beş temel şartından biri de zekattır.Dinimizde emrolunan zekat diğer beşerî sistemlerde görülen tahakkuku ve toplanması kanun mevzuu yapılmış donuk bir vergi sistemi değildir. Aksine Allah(c.c.) tarafından emredilmiş bir vazife, bir ibadettir.


  3-) ORUÇ TUTMAK

  İslam’ın beş şartından biri olan oruç, Müslüman’a ruhî ve ahlakî eğitim sağlayan bir ibadettir. Oruç ruhî ve ahlakî eğitim sağlar, çünkü senenin on bir ayında nefsinin arzularını tatmin eden insan, bir bakıma hayatı yemek, içmek ve yerine göre şehevî arzularını tatmin etmekten ibaret zanneder hale gelir. Oruç tuttuğu zaman hayatın hep maddî ihtiyaçtan karşılamaktan ibaret olmadığını, daha başka manevî hazlara da ihtiyacı olduğunu anlar.

  Namazda zengin, fakir, rütbeli, rütbesiz, beyaz ve siyah insanı aynı hizada omuz omuza getiren İslam, oruçla da kalpleri ve ruhları aynı duyguda birleştirir. Kulluğun tadını, kibrin ve gururun manasızlığını, Hakk katında kulun acizliğini derinden duyurur.

  5-) HACCI EDA ETMEK
  Cemaat İslam’ın en fazla önem verdiği hususlardandır. Cemaat ruhu elbette yalnız olmaktan üstündür. En katı kalpler bile toplu yapılan ibadetlerden haz duyar, ürperir, ondaki değişik tadı hiç olmazsa derinden hisseder. Allah(c.c.)'ın rahmet nazarları cemaatte tecellisini daha çok ve çabuk gösterir, işte bu yüce ruhu yaşatan İslam dininin, bu zevki, bu yüce duyguyu en zirve noktaya çıkarttığı ibadetlerden birisi de, Hicreti Nebeviyenin dokuzuncu yılında farz kılınan Hac ibadetidir. Hac farziyeti Kitap, Sünnet ve İcma-ı Ümmetle sabit olan öyle bir ibadettir ki, dünyanın her yerindeki Müminlerin kalbini günde beş defa Kıbleleri olan Kabe'ye yönelmeleriyle birbirine bağlar.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  islam'ın temel şartları

  1 Şehâdet Etmek
  2 Namaz Kılmak
  3 Zekât Vermek
  4 Oruç Tutmak
  5 Hac'ca gitmek

+ Yorum Gönder


islamın şartları ve anlamları