+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Hac ibadeti mekanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Hac ibadeti mekanları
  Hac ibadetiyle ilgili mekanlar


  Kâbe, Mescidi Haram’ın tam ortasında, köşeleri dört ana yöne denk gelecek şekilde yapılmış dikdörtgen biçiminde bir binadır Kâbe’nin içinde tavanı tutan üç ağaç sütun ve tavana çıkmak için bir de merdiven vardırİç duvarı mermerle kaplıdır Kâbe’nin üstü ve dış duvarları her yıl hac mevsiminde değiştirilen üzeri ayetlerle işlenmiş siyah bir örtü ile kapatılmaktadır Kâbe’nin köşesinde tavafın başlama noktasını belirten siyah bir taş “Hacer-ül Esved” bulunmaktadır Kâbe’nin yapılması ile buraya “Mescidü’l Haram” yani güvenlikle ibadet edilecek yer denilmiştir
  Hz İbrahim Allah’tan aldığı emirle Kâbe’yi yapmıştır Oğlu Hzİsmail de kendisine yardımcı olmuştur Hzİbrahim Kâbe’nin yapımını tamamladıktan sonra Allah kendisine “şimdi insanları buraya çağır” diye emretmiş ve o da bu emri yerine getirmiştirHac sırasında Müslümanlar Hz İbrahim’in davranışlarını hatırlayarak onu yeniden yaşarlar Mekke ve orada bulunan Kâbe, Hz İbrahim’den sonra yüzyıllar boyu kutsallığını korumuşturİslâm’ın gelmesiyle Allah peygamberimize şöyle buyurmuştur: “İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler”(Hac suresi, ayet 27) İşte, Allah’ın bu emri gereğince Müslümanlar farz olan hac ibadetini yaparlar
  Mescidi Haram: Kâbe’yi çevreleyen, namaz kılmak, tavaf ve dua etmek için kullanılan geniş bir alandan ibarettir Buraya “Haremi Şerif” de denir Zemini renkli mermerle kaplı olan bu alanın dört tarafı duvarlarla çevrilmiş olup, pek çok kapısı ve yedi tane minaresi vardır
  Mekke: Hzİbrahim’den bu tarafa Kâbe kutsal bir yer olarak kabul edilmiştir Zaman içinde oraya yerleşen insanlar, Mekke şehrini kurmuşlardır Mekke Kur’an’da şehirlerin anası olarak anılmaktadır Kur’an Allah’a ibadet amacıyla yapılan ilk mescidin Mekke’de inşa edildiğini belirtmektedir Bu konu ile ilgili ayet şöyledir: “İnsanlar için kurulan ilk ev (ibadet yeri) Mekke’de âlemlere hidayet kaynağı olan Kâbe’dir” (Ali İmran suresi, ayet 96)
  Safa ve Merve: Kâbe’nin doğusunda yaklaşık 350 metre aralıklı iki tepedir Güneydeki, Safa, kuzeydeki ise Merve’dir Bu iki tepe arasında sa’y yapılır


  Arafat Dağı: Mekke’nin doğusunda, Mekke’ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan, hacıların kurban bayramının arife günü toplandıkları yerdir Haccın farzlarından biri olan “Arafat Vakfesi” burada yapılır(Bakara suresi, ayet 198) Peygamberimiz “Hac Arafat’tır” buyurarak, Arafat vakfesinin önemini belirtmiştir
  Arafat, sevgili Peygamberimizin Yüce Allah’ın ümmetinin bağışlanmasını istediği ve onların bağışlanacağına dair ilâhi müjdeyi aldığı yerdir Aynı zamanda Peygamber Efendimiz de 632 yılında arkadaşları (ashabı) ile birlikte yaptığı “Veda Haccı” nda yüzbini aşkın Müslüman’a yaptığı konuşmayı “Veda Hutbesi”ni burada yapmıştır


  Müzdelife: Arafat dağı ile Mina arasında kalan bir bölgenin adıdır Hac esnasında Arafat’tan dönüşte Müzdelife’de vakfe yapılır


  Mina: Mekke’nin doğusundaki dağların eteğinde Arafat’a giden yol üzerinde bulunan Müzdelife ile Mekke arasında kalan bir bölgenin adıdır Hac ibadeti esnasında kurban kesmek ve şeytan taşlama (büyük ve küçük cemreler) burada yapılır 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Hac ibadetinin önemli olan mekanlardaki yerlerde kutsal kabul edilmiş ve bu mekanları görmek orada bulunmak gerekir.bu mekanlardan bir taneside Mescid-i Haram'ın ortasında bulunan Kabe önemli bir uğrak yeri olmuştur.
+ Yorum Gönder