+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Define ve Madenlerin zekatıyla ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Define ve Madenlerin zekatıyla ilgili bilgi
  Define ve Madenlerin zekatıyla ilgili bilgi verebilir misiniz hakkında uzun bilgi  define-ve-madenlerin-zekat-.jpg


  Cevaplar

  Defineler

  Define (gömü) veya hazine; sahipsiz ya da sahibi bilinmeyen bir arazide bulunmuşsa, alınır 5'de 1'i zekât verilir, gerisi bulana kalır. Arazinin sahibi belliyse, definenin 5'te biri zekât verilir, geri kalanı arazi sahibine bırakılır.

  Definenin üzerinde İslami döneme ait olduğuna dair mühür, yazı, tuğru gibi bir alamet varsa, buluntu mal hükmündedir. Dolayısıyla bir yıl ilan edilir. Deliliyle beraber bir sahibi çıkmazsa, bulan fakirse kendisine harcar, zenginse fakirlere verir veya devlete teslim eder.

  Ne zamana ait olduğu bilinmeyen bir define, duruma göre değerlendirilir. Bazıları İslami döneme ait hazine şeklinde bazıları da İslam'dan önceki dönemlere aitmiş gibi değerlendirilir demişlerdir.

  Define çıkar çıkmaz, zekâtı verilmelidir. Üzerinden bir yıl geçmesine gerek yoktur. Zekâtı 5'te 1'dir.

  Bir evde bulunan define, ev sahibine aittir. Bulan kim olursa olsun netice değişmez.

  Müslüman olmayan bir memlekette, sahipsiz bir arazide bulunan define bulana aittir. Ondan zekât da gerekmez. Ancak bu define bir evde/evin altında bulunursa, ev sahibine aittir. Evin sahibine verilmezse, zulüm ve ihanet olur. Bu durumda ev sahibine haber vermek gerekir.

  Madenler

  Hanefilere göre zekâtı verilecek olan madenler sadece, ateşte eriyip bir kalıba dökülebilen altın, gümüş, kurşun, demir, kalay, tunç, bakır gibi maddelerdir. Bunlar, nisap miktarına ulaşınca 5’te 1 zekât verilir. Diğer madenlerden zekât gerekmez. Ancak onları ticaret malı olarak ellerinde tutanlar, zekâtını da vermelidirler.

  Hanefiler; define ve madeni aynı kategoride değerlendirmişler, ikisinden de 5’te 1 zekât verilir demişlerdir. Diğer üç mezhep imamı ise, defineyi madenlerin dışında tutmuşlardır. Onlarda da definenin zekât oranı 5’te 1’dir.

  Şafiilere göre, yeraltından çıkarılan altın ve gümüşün dışındaki madenler, zekâta tabi değildir. Altın ve gümüş madenlerinin üzerinden 1 yıl geçme şartı yoktur. Ele geçer geçmez eğer nisab miktarı olan 80 gramı buluyorsa, 40’ta 1 zekât verilir.

  Hanbelîlere göre ise yeraltından çıkan, sıvı olsun katı olsun bütün madenler zekâta tabidir. 80 gram altın fiyatını aşan bütün madenlerden, bir yıl geçme şartı bulunmaksızın zekât verilmelidir. Zekat oranı 40’ta 1’dir. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Define ve gömü gibi maddi ederi olan mallarında zekatı çıkarılmaktadır. Definenin beşte biri zekat olarak çıkarılmalı geri kalanı defineyi bulan yada definenin sahibi olan kişiye verilmelidir. şafii mezhebi dışındaki mezheplerde altın ve gümüş dışındaki madenlere de zekat çıkarılmaktadır.
+ Yorum Gönder