+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Kaç çeşit Hac Vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kaç çeşit Hac Vardır
  Kaç çeşit hac vardır kısaca 2. Zeyneb
  Bayan Üye


  Kaç çeşit Hac Vardır Hakkında Bilgi

  Kaç çeşit Hac Vardır.jpg

  Üç türlü hac vardır:
  1-İfrâd hac: Bu haccı yapana müfrid hacı denir. İhrâma girerken, yalnız hac yapmağa niyet eden kimsedir. Mekke’de oturanlar, yalnız müfrid hacı olur.
  2-Kırân hac: Bu haccı yapana kârin hacı denir. Hac ile umreye niyet eden kimsedir. Önce umre için tavâf ve sa’y edip, sonra ihrâmını çıkarmadan ve traş olmadan, hac günlerinde hac için, tekrâr tavâf ve sa’y yapar.
  3-Temettü hac: Bu haccı yapana mütemetti hacı denir. Hac aylarında [yani Şevval Zilkade ile, Zilhiccenin ilk on gününde] umre yapmak için ihrâma girip ve umre için tavâf ve sa’y yapıp ve traş olup ihrâmdan çıkar. Memleketine gitmeyerek, o sene, terviye gününde veya daha önce, hac için ihrâma girerek, müfrid hacı gibi hac yapandır. Yalnız tavâf-ı ziyâretten sonra da sa’y yapar.
  Kârin ve mütemetti hacıların şükür kurbanı kesmesi vâcibtir. Kesmeyecek ise, Zilhiccenin yedi sekiz ve dokuzuncu günlerinde ve bayramdan sonra, memleketinde de olsa, yedi gün daha oruç tutması lâzım olur. Hepsi on gün olur.

+ Yorum Gönder