+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekat Fitre Sadaka Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zekat Fitre Sadaka Nedir
  zekat fitre sadaka nedir kısaca 2. Zeyneb
  Bayan Üye


  Zekat Fitre Sadaka hakkında bilgi  İslâmın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur Mal ile yapılan ibadettirZekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir
  Zekât, Kur'an-ı Kerim'de namaz ile birlikte otuzyedi yerde geçmektedir Zekâtın üzerinde bu kadar çok durulması onun dinimizde büyük önem taşıdığını göstermektedir
  zekat-fitre-sadaka.jpg
  Zekâtın Faydaları
  Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar Kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur

  İslâm Dini, toplumun dertlerini tedâvi eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar getirmiştir Allah'ın emri olan zekât, bir sosyal yardımlaşma sistemidir Zekât malın büyümesini ve bereketlenmesini sağlar Zekâtı verilen serveti, yok olmaktan, kötü insanların zararından Allah korur Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Mallarınızı zekât ile koruyunuz"

  Zekâtı Kimler Verir
  Aşağıdaki şartları taşıyan kimseler zekât vermekle mükellef olur:

  1) Müslüman olmak,
  2) Akıllı olmak,
  3) Erginlik çağına gelmiş olmak,
  4) Hür olmak,
  5) Dinen zengin (yani aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından başka "nisab" miktarı mala veya paraya sahip) olmak,
  6) Zekâtı, verilmesi gereken mal veya para:
  a) Nisab miktarına (yani 8018 gr Altın değerine) ulaşmış olmak,
  b) Sahibinin elinde tam bir kamerî yıl kalmış olmak,
  c) Hakikaten veya hükmen artıcı nitelikte olmak gerekir,

+ Yorum Gönder