+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekat Hangi Ayetle Farz Kılınmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zekat Hangi Ayetle Farz Kılınmıştır
  zekat hangi ayetle farz kılınmıştır kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye


  Zekat Hangi Ayetle Farz Kılınmıştır Hakkında Kısaca Bilgi

  Zekât, Hicretin ikinci yılında Ramazan orucunun farz kılınmasından ve fıtır sadakasının vâcip kılınışından sonra farz kılındı.

  Zekat Hangi Ayetle Farz Kılınmıştır.jpg


  Zekât, zengin Müslümanların yıldan yıla belli ölçüsüne göre mallarının bir kısmını zekât niyetiyle ayırıp lâyık olanlara vermelerinden ibaret mâli bir ibâdettir.
  Zekât, İslâm dininin beş temel esasından biridir. Kur'ân-ı Kerim'le (Nur, 56; Müzemmil, 20; Hac, 78; Bakara, 110) emredilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de 32 yerde namazla birlikte zikredilmiştir.
  Bir hâdis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  "Her gün, her sabah iki melek inip birisi: 'Yâ Rab! Zekât ve sadakasını vererek, malını Allah rızası için harcayana, harcadığının yerine yenisini ver' der. Diğeri de: 'Yâ Rab! Zekât ve sadaka hakkını ödemeyerek malını sıkana da malını telef et' der!"534

+ Yorum Gönder


zekat hangi ayetle farz kılındı,  zekatın farz kılındığı ayet,  zekat hangi ayetle farz kılınmıştır,  zekat hangi ayetle farz oldu,  zekat hangi ayette farz kılındı,  zekat ibadeti hangi ayetle farz kılınmıştır