+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Peygamberimiz iftardan sonra nasıl dua ederdi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamberimiz iftardan sonra nasıl dua ederdi
  Peygamberimiz iftardan sonra nasıl dua ederdi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye


  Peygamberimiz Iftar Sonra Ettiği Dua

  Cevap:
  Muâz b. Zuhre; Rasûlullah (s.a.)’e kadar ulaştırdığı rivayetinde; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iftar ettiği zaman şöyle dediğini haber vermiştir:
  Peygamberimiz Iftardan Sonra Nasıl Dua Ederdi.jpg
  “Ey Allahım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.” (Ebu, Davud, Savm, 22)

  Dârekutnî’nin ve Taberânî’nin el-Mü’cemul-Kebir’inde İbn Abbas’tan rivayet ettikleri haber şu şekildedir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iftar ettiği zaman; “Ey Allahım! Senin için oruç tuttuk, senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Onu bizden kabul et. Sen işitir ve bilirsin” derdi.

  İbnus-Sünnî, Muâz b. Zühre’den şöyle rivayet etmiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; “Allaha hamd ederim. O bana yardım etti, oruç tuttum, rızık verdi, iftar ettim,” derdi.

  Abdullah b. Amr b. el-As’dan da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  “Oruçlunun iftar esnasındaki duası şudur: “Allahım! Senden her şeyi kuşatan rahmetinle günahlarımı bağışlamanı isterim.”

  Hanefîlerin iftar esnasında okudukları duâ şöyledir:

  “Allahım senin rızân için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazanın yarınki günü orucuna da niyet ettim. Artık benim, geçmiş ve gelecek günâhlarımı bağışla.”

  Şâfiîlere göre; “Allahım senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım,” diye duâ etmek sünnettir.

  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Necat Akdeniz, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1989

+ Yorum Gönder