+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Temel Ihtiyaçlar Için Biriktirilen Para Zekâta Tabi Midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Temel Ihtiyaçlar Için Biriktirilen Para Zekâta Tabi Midir
  Temel ihtiyaçlar için biriktirilen para zekâta tabi midir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye


  Biriktirilen Para Zekâta Tabi Midir kısaca özet

  2101056437.jpg

  Aslî/temel ihtiyaçlar; ev, ev eşyası, giyecek, ulaşım ve yiyecek gibi hayatın güvenli ve sağlıklı bir şekilde devamı için gerekli olan şeylerdir (İbn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, II, 64-65). Bu ihtiyaçların karşılanması için, bunların mülkiyetine sahip olma zorunluluğu yoktur. Bu ihtiyaçları temin etmek için biriktirilen paralarla onları karşılamak üzere sözlü ya da yazılı herhangi bir taahhüde girilmişse o takdirde bu paralardan zekât vermek gerekmez (İbn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, II, 6). Çünkü sözlü ya da yazılı taahhüde girildiğinde bu para, artık temel ihtiyaç için harcanmış demektir. Ancak böyle bir taahhüde bağlanmamış paranın, nisap miktarına ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde, zekâtının verilmesi gerekir.

+ Yorum Gönder