+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Oruçluyken Elle Tatmin Olan Kimsenin Orucu Bozulur Mu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Oruçluyken Elle Tatmin Olan Kimsenin Orucu Bozulur Mu
  Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye


  Oruçluyken elle tatmin orucu bozar mı
  Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir. Şu husus unutulmamalıdır ki, oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevi arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.
  oru-luyken-elle-tatmin-orucu-bozar-m-.jpg
  Elle tatmin olmanın keffareti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylai, Teybinü’l-Hakaık, Kahire 1313, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raık, Beyrut ts. , II, 293).

+ Yorum Gönder


elle tatmin olunca oruc kazami