+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekat nedir kur'an ve sünnetten dayandığı deliller var mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Zekat nedir kur'an ve sünnetten dayandığı deliller var mı
  Zekât nedir hakkında bilgi


  Zekât sözlükte; bereket, temizlik, üreme, çoğalma ve övme anlamına gelir. Bir fıkıh terimi olarak şöyle tanımlanır: Para, altın ve gümüş ile belli mal çeşitlerinin belirli bir bölümünü, Allah Teâlâ'nm belirlediği bir kısım Müslümanlara zekât niyetiyle mülk olarak vermektir. Zekâta, müminlerin Yüce Allah'ın emirlerine uymadaki sadakaderinden dolayı "sadaka" da denilmiştir. Bununla birlikte sadaka kelimesi zekâttan daha geniş anlamk olup, vacip ve nafile kabilinden olan bağışları da kapsamına akr. Zekâtın tarım ürünlerinden aknan çeşidine "öşür" denir. Farz olma ve verilecek yerler bakımından zekâda öşür arasında bir fark yoktur.
  Zekât zenginle yoksulu birbirine yaklaştırır, aradaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir.

  Geliri bulunmayıp, çakşmaktan aciz olanlara normal bir hayat sürme imkânı sağlar. Zengini cimrilikten korur, cömert ve ek açık yapar. Zekât mak azaltmaz, aksine bereketlendirir ve arttırır. Meyve ağaçlarında ve üzüm bağlarındaki yoz fikz ve dalları budamak gibidir.

  Zekât, Hicretin ikinci yıknm Şevval ayında Ramazan orucu ve fitreden sonra farz kılınmıştır. Zekâtın farz oluşu Kitap, sünnet ve icmâ' dekllerine dayanır. Kur'ân-ı Kerim'de 28'i namazla biriikte olmak üzere 32 yerde zekât emri bulunmaktadır. Ayrıca çeşidi ayetlerde "infâk" emri zekâtı da kapsar.

  Allah Teâlâ şöyle buyurur:

  "Namazı kıhn, zekâtı verin." (Bakara, 2/43)

  "Müminlerin mallarından zekât al ki onları temizleyip mallarını çoğaltasm." (Tevbe, 9/103)
  "Hasat günü ürünün hakkını ödeyin." (En'âm, 6/141)

  Hz. Peygamber (saiiaikhu aleyhi ve seiiem) şöyle buyurmuştur: "islâm beş temel üzerine kurulmuştur: Bunlardan biri de zekât vermektir."341

  Diğer yandan AUahin elçisi, Muaz ibn Cebel'i (radıyaiiahu anh) Yemen'e vâk olarak gönderirken şu takmâti vermiştir: "Onlara bildir ki, Allah Teâlâ kendilerine zekin farz kılmıştır. Zekâtı oranın zenginlerinden al, yoksullarına ver."342


  341 Buhârî, iman, 1, 2; Müslim, iman, 19-22; Tirmizî, iman, 3; Nesâî, iman, 13.
  342 Buhârî, zekât, 1; Ebû Dâvûd, zekât, 5. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zekat Allah Teala tarafından farz kılınmış ve yapılması gereken şartlardan bir tanesidir.Zekat Allah Teala Kutsal Kitabımızda birçok ayette Zekat'ın verilmesinden bahsetmiştir.Zekat ile müslümanlar arasında birlik ve beraberliğide uygalanmış olur.
+ Yorum Gönder