+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Hisse senetlerinin zekatı nasıl hesaplanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hisse senetlerinin zekatı nasıl hesaplanır
  Hisse senetlerinin zekâtı nasıl hesaplanır kısaca bilgi


  Günümüzde bir şirkete ortak olmayı gösteren belgeye "hisse senedi" denilmektedir. Hisse senetleri genel olarak kısa veya orta vadeli (1 -3 yıl gibi) olarak alınıp satılmaktadır. Bunu alanlar piyasa değerinin hareketliliğini izleyerek satmakta ya da almaktadır ki, genellikle amaç ortak olmaktan çok, tasarrufunu değerlendirmek ve piyasa hareketliliğinden yarar sağlamakür. Bu amaçla alınan hisse senedi ticari emtiaya benzemektedir. Bunların yıllık zekât tutarı, hisse senedinin gerçek değeri üzerinden ticaret mallarında olduğu gibi yıllık %2,5'tur.
  hisse-senetlerinin-zekat-.jpg
  Bir de asıl şirketi yönetmek ve gelirinden yararlanmak amacıyla ortak olanlar vardır ki, bunlar şirketin "döner sermaye varlıkları"nın %2,5'u üzerinden zekâta tâbi olurlar. Fabrika arsa alanı, kapalı alan, makine, demirbaş, ekipman, lojman, servis aracı gibi sabit sermaye varlıkları zekâttan muaftır.

  Zekât, şirket ana sözleşmesine madde konularak veya sonradan genel kurulun vereceği yetkiye dayanarak, şirket yönetimi tarafından verilebilir. Bu yapılamadığı takdirde, her ortak kendi zekâtını vermekle yükümlü olur. Şirket yönetiminin, ortaklarını zekâta tâbi mal varlığı konusunda bilgilendirmesi gerekir.

  Şâfıîlere göre şirketlerin zekâtı, dönem sonunda şirket yönetimince hesaplanarak verilir. Her ortağın zekât hesaplaması güç olduğu için, böyle bir zekât uygulaması İslâm ülkesinde kolaylık meydana getirir.

  1984'te Kuveyt'te yapılan "I. Zekât Kongresi" nde, şirketlerin zekâtının, şirket tüzüğünde gerekli düzenleme yapılıp, genel kuruldan bu yönde karar çıkarıldıktan sonra, hisse sahiplerinin rızaları da alınarak şirket yönetimince verilmesi tavsiye edilmiş, bu yapılmadığı takdirde her ortağın kendi hissesinin zekâtını hesaplayıp vermesi gerektiği belirtilmiştir.

  Hisse senetieri elde bulundurma amacına göre ikiye ayrılmıştır, a) Hisse senedi sırf ticaretini yapmak, yani borsadaki değer artışından yararlanmak amacıyla alınmışsa, bunun zekâtının vücûb tarihindeki piyasa değeri üzerinden % 2.5 oranında verilmesi gerekir, b) Gelirinden (temettü') yararlanmak amacıyla alınmışsa, çoğunluk âlimlere göre, elde ettiği geliri, diğer mallarına katarak, nisap ve bir yıl geçme şartı gerçekleşmişse % 2.5 oranında zekâta tâbi olur.

  Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 6-11 Şubat 1988'de yapılan İslâm Fıkıh Akademisi'nin dördüncü dönem toplantısında, hisse senetlerinin zekâtı ister şirket yönetimince, ister hisse senedi sahiplerince verilsin, hesaplamanın gerçek şahıslara ait malların ve sanayi kuruluşlarının zekâtı nasıl hesaplanıyorsa, o şekilde hesaplanması gerektiği karara bağlanmıştır. Hissedarın, şirketin gerçek mal varlığı ve bunun içinde kendi payına düşen zekât miktarını öğrenme imkânının bulunmaması durumunda hisse senedini alma amacına göre ikili ayırım burada da yapılmıştır. Buna göre; hisse senedi borsa değer artışından yararlanmak amacıyla ticaret için alınmışsa, piyasa değeri üzerinden, piyasa değeri oluşmamtş-sa, bilirkişinin belirleyeceği değer üzerinden % 2.5 zekâta tâbi olur. Hisse senedi sırf yilhk kârını (temettü') elde etmek amacıyla alınmışsa, gelirinin % 2.5'u oranında zekâta tâbi bulunur. Burada kiraya verilen, tarım arazisi olmayan arazi ve taşınmazların kira bedeline kıyas yapılmıştır.

  Ancak şunu da belirtelim ki, hisse senetleri şirketin mal varlığına ve ticaret faaliyetlerine ortaklığı içerdiği için, şirketin üretim ve ticaret faaliyetlerinin meşru olması da gerekir. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Hisse senedi almayı bazı insanlar kafalarına göre haram olarak görmüşlerdir. Dinimizde hisse senedi satın alındığı için haram değildir. Hatta hisse senedinin zekatı bile çıkarılmaktadır. Hisse senedi almış bir kişi aradan bir yıl geçtikten sonra 2,5 zekat çıkarmak gerekmektedir.
+ Yorum Gönder


hisse senedi zekatı