+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Alacaklı, darda kalan borçlusunun borcunu zekatından düşebilir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Alacaklı, darda kalan borçlusunun borcunu zekatından düşebilir mi
  Alacaklı, darda kalan borçlusunun borcunu zekâtından düşebilir mi kısaca


  Kur'ân-ı kerim'de, dara düşen borçlu ile ilgili olarak şöyle bu-yurulur: "Eğer borçlu darlık içindeyse, ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanımak vardır. Ancak borçluya, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır."
  (Bakara, 2/280)

  Bu konuda Uz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kim, ödeme gücü olmayan borçluya süre verirse kendisine sadaka ecri vardır. Vadesi gelen borcu erteleyen alacaklıya ise her gün için bir sadaka ecri verilir."557

  Yukarıdaki ayette, eli darda olan borçluya süre verilmesi, hatta borcun sadaka olarak bağışlanması öneriliyor. Hanelilere göre ayetteki sadaka, "nafile sadaka" anlamında olup, alacağın fiilen teslim alınmaksızın borçluya tasadduk edilmesi temlik niteliğinde değildir. Nitekim Ebu Saîd el-Hudri'den rivayete göre, saün aldığı meyvelerden zarar eden bir sahabî hakkında Nebi (sallallahu aleyhi ve seilem) "Ona tasaddukta bulununuz" buyurmuş, yapılan yardımlar da borcu karşılamayınca, alacaklılara "bulduğunuzu alın, sizin için bundan başkası yoktur." buyurmuştur."358

  Şafiî ve Hanbelîlere göre ayetteki "tasadduk" zekâti da kapsar. Bu yüzden ödeme gücü olmayan borçlunun borcunu, alacaklısı kendi zekât borcundan düşebilir.

  357 Buhârî, büyü', 17; Müslim, zühd, 74.
  338 Buhârî, müsâkât, 18; Ebû Dâvûd, büyü', 58; Tirmizî, zekât, 24; Nesâî, büyü', 30, 96. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Birine borç para verdik ama karşımızdaki kişi bize bu parayı geri ödemekte zorlanıyor o zaman nasıl davranmamız gerekmektedir. Öncelikle kişiye belli bir süre vermeliyiz. Halimiz vaktimiz yerinde ve biz bu para olmadan da yaşarız diyoruz o zaman bu parayı sadaka olarak bağışlayabiliriz. Ama bağışladığımız para sadece sadaka olarak görülür zekat olarak sayılmaz.
+ Yorum Gönder