+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Devlete ödenecek vergi zekat yerine geçer mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Devlete ödenecek vergi zekat yerine geçer mi
  Devlete ödenecek vergi zekât yerine geçer mi hakkında bilgi


  Hz. Peygamber ve ilk dört Halife döneminde bütün zekât türleri görevli zekât memurlarınca toplanır ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. Hz. Osman döneminden itibaren "Bâtıni (gizli) mal" denilen altın, gümüş, nakit para ve ticaret mallarının zekâtı yükümlülerce hesaplanıp verilmesi esası benimsendi. Zekâtın dışında kamu harcamaları için haraç, cizye, gümrük, rüsum ve benzeri vergiler ihtiyaca göre örfî olarak alınmağa devam edildi. Zekâtın verileceği sekiz sınıf Kur'ân-ı Kerim'de belirtilmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Zekâtlar, Allah'ın bir farzı olarak ancak yoksulların, düşkünlerin, zekât toplama memurlarının, kalpleri islâm'a ısındırılmak istenenlerin, kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalmışların hakkidir." (Tevbe, 9/60)

  Günümüzde devlet tarafından çeşitli adlarla alınan vergilerde böyle bir "harcama alam" sınırlaması yapılmadığı için, verginin zekâttan sayılmaması gerekir. Bu yüzden mümin vergi olarak verdiği meblağı, zekâündan düşemez. Ancak zekât veriyorum diye vergi vermeme hakkı da söz konusu olmaz. Çünkü her devirde İslâm toplumlarında Devlet, kamu harcamaları için zekâtın dışında başka adlarla örfî vergiler almıştır. Zekâtın harcama yerleri dışında kalan kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için buna ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü yol, köprü, baraj, elektrik santrali, askerin ve güvenlik güçlerinin harcamaları, sağkk hizmederi gibi toplumun bütününü ilgilendiren işlerin yürütülmesi zekâün dışındaki kaynaklardan elde edilen vergi gelirleriyle sağlanır.

  Diğer yandan vergi, ticaret ve sanayi kuruluşlarında kârdan aknırken, zekât, nisabın üzerinde elde bulunan ve yıllanmış olan sermayenin bütünü üzerinden aknır. Bu yüzden vergi matrahı ile zekât matrahı farklı esaslara dayanır.
  Ancak şunu da bekrtelim ki, sosyal güvenhk ve yardımlaşma kurumlarının çok geliştiği Osmanlı döneminde eğitim, sağkk, yoksulluk ve din hizmetleri gibi en önemli kamu harcamaları infak ehli zenginlerin kurduğu vakıfların gekrleriyle karşılanmış, devletin büyük ölçüde vergi toplamasına gerek kalmamıştır.

  Başka bir deyimle daha az vergiyle kamu işleri yürütülürken, merkezî yönetim, güvenlik işlerine ve otoritenin güçlenmesine daha fazla eğilme fırsatını bulmuştur. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  peygamberimiz zamanında vergi zekat olarak kabule edilirdi Çünkü o zaman alınan vergi halka ihtiyaçlarını gidermeleri için verilmekteydi Ama günümüzde kendi devletimizde alınan vergi çok farklı alanlar içinde harcandığı için zekat olarak kabul edilemez.
+ Yorum Gönder