+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Dış ülkelerden giden hacılar için en uygun olan hac çeşidi hangisidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Dış ülkelerden giden hacılar için en uygun olan hac çeşidi hangisidir
  Haccın çeşitleri nelerdir

  Üç çeşit hac vardır. Ifrad, temettü' ve kıran haccı.

  a) Ifrad haccı: Mekke'ye dışardan gelen afakîlerin tek ihramla yaptıkları hac bu adı alır.

  b) Temettü haccı: Hac aylarında, önce umre yaparak, ihramdan çıkmak ve daha sonra yeniden ihrama girerek yapılan hac'dır.

  c) Kıran haccı: Hac ayları içinde, önce umre yapıp, aynı ihramla arkasından da hac yapılırsa, buna kıran haccı denir. Bu iki çeşit haccın delili Bakara, 2/196. ayettir. Bu ayette "Sizgüvene kavuştuğunuzda, kim hacca, kadar ayrıca umre yapmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir." buyurulur. Bu ayetten üç çeşit hac yapılabileceği anlamı çıkarılmıştır.

  Şöyle ki: a) Hac için ihrama giren kimse, umre yapmaksızın yalnız hacla yetinirse, buna "ifrad haccı" denir.

  b) Hac mevsiminde mikatte ihrama girip, önce umre yapan kimse hiç ihramdan çıkmadan, kurban bayramı günlerinde hac-cını tamamlayabilir. Buna "kıran haccı" denir.

  c) Ya da umre yaptıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkar, ara-feden bir gün önce, bulunduğu yerden hac için yeniden ihrama girerek haccmı yapar. Buna da "temettü haccı" adı verilir. Yukarıdaki ayet her üç hac çeşidini de kapsamına alır.

  Temettü veya kıran haccı yapan kimsenin şükür kurbanı kesmesi Hanefîlere göre vaciptir. Ayette kurban kesmeye gücü yetmeyene, üç gün bayramdan önce, yedi gün de ülkesine dönünce olmak üzere toplam on gün oruç tutması bildirilir. Bu iki çeşit hac mikatlerin dışında oturan ve âfâkî denilen kimselere aittir. Mekke'nin yerlileri yalnız "ifrad haccı" yapabilir.

  Türkiye gibi uzak ülkelerden giden hacılar için en uygun olan temettü hacadır. Çünkü ifrad ve kıran haclarında mikatte bir defa ihrama girince, kurban bayramının bir veya ikinci gününden önce haccı sona erdirip ihramdan çıkılmaz. Bu yüzden bazan 15-20 gün ve daha fazla süreyle ihramda kalmak gerekli, olabilir. Bu da ihram yasaklarına uymayı gerektirir. Erkeklerin sadece iki peştamalla bu süreleri geçirmesi çeşitli zorluklar doğurur. Üşüme ve hasta olma bu riskler arasındadır. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Dış ülkelerden giden hacı adayları Irfad,kıran ve temettü haccı olarak 3 çeşit hac vardır.bunlar her biri birbirinden farklı özellikleri taşımaktadırlar.
+ Yorum Gönder