+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Hac sırasında kesilmesi gereken kurbanlar hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hac sırasında kesilmesi gereken kurbanlar hangileridir


  Hedy kurbanı nedir bilgi


  Hac ve umre menâsiki ile ilgili olarak kesilen her çeşit kurbana hedy denir. Kabe'ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban demektir. Temettü' veya kıran haccı yapanların, hac veya umrenin vaciplerinden bkini terk edenin veya bunu zamanında yapamayanın yahut ihram yasaklarından birini ihlâl edenin kesmesi gereken kurbanlar hep hedy adını alır. ihrama girdiği halde hac veya umre yapmaktan engekenen kişinin keseceği kurbanla, Harem bölgesinde kesilmesi adanan kurban da hedy nitekğİndedir.

  Başlanan hac ve umrenin tamamlanması ve olası eksildiklerin telafisi aşağıdaki ayette şöyle bildirifir: "Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (hac veya umre için ihrama girdikten sonra) engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin ve bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin! İçinizden kim hasta olur veya başında bir rahatsızlığı bulunursa, fidye olarak oruç tutması veya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Sonra engel kalkıp güvene kavuştuğunuzda, her kim hac zamanına kadar umreden yararlanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurban bulamayan, üç gün hac sırasında, yedi gün de (beldesine) döndüğünde olmak üzere, tam on gün oruç tutar. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram çevresinde oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir." (Bakara,2/196)
  Hanelilere göre hedy kurbanı, temettü ve kıran haccında, bir yolculukta iki ibadetin yapılmasından dolayı "şükür kurbanı", Şâfiîlere göre ise temettü haccında ihrama mikatte değil de Mekke'de girilmesinden dolayı, kıran haccında ise iki ayrı ibadetin bir tek ihramla yapılmasından doğan kusurun telâfisi için "ceza kurbanı" niteliğindedir.

  Şükür kurbanının kurban bayramı günlerinde kesilmesi Ebu Hanife'ye göre vacip, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir. Şâfiîlere göre, bunların kurban bayramı günlerinde kesilmesi sünnet ise de, bunlar bir ceza kurbanı sayıldığı için, ihrama girildikten sonra her zaman kesilebilir.

  Şükür veya nafile hedy kurbanının etinden, kesen kişi, zengin veya yoksul herkes yiyebilir. Ceza kurbanları ise adak kurbanı gibi olup, kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler bunların etinden yiyemez.

  Hedy kurbanının Harem bölgesi içinde kesilmesi gerektiği konusunda görüş birliği vardır. Delil; Bakara sûresi 2/196'ncı ayetteki "Bu kurban yerine ulaşıncaya kadar" ifadesi ile, ihramlı iken avlanan bir hayvanın yerine kesilecek kurbandan söz eden " Kabe'ye ulaşacak olan bir kurban.." (Maide, 5/95) ayetidir. Yalnız İmam Şafiî hacdan engellenme kurbanının, Harem dışında kesilebileceğini söyler ve delil olarak Hudeybiye Antiaşmasını gösterir. Hanefîlere göre Hudeybiye tam Harem sınırında olup, Hz. Peygamber'in mescit edindiği yer Harem sınırları içinde sayılmıştır.

  Abdullah İbn Ömer, Veda haccı sırasında Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Sizden kimin yanında hedy kurbanı varsa, haccını ifa edinceye kadar ihramdan çıkması heiai olmaz. Kimin yanında da hedy kurbanı yoksa, o Kabe'yi ve Safâ ile Merve'yi tavaf etsin sonra tıraş olup ihramdan çıksın. Sonra hac için ihrama girsin ve hedy kurbanı kessin. Kim de hedy kurbanı bulamazsa, hac sırasında üç gün ve ailesinin yanına dönünce de yedi gün olmak üzere oruç tutsun."365

  365 Ebû Dâvûd, menâsik, 24, H. No: 1805.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Hedy kurbanı hac ve umre yapmak amacıyla Kutsal topraklara gidip orada farz kılınmış ibadeti gerçekleştirip orda bir kurban kesilir bu kurbana hedy denilir.
+ Yorum Gönder