+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda İslam'da kurbanın hükmü ve dayandığı deliller nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İslam'da kurbanın hükmü ve dayandığı deliller nelerdir


  İslâm'da kurbanın hükmü ve dayandığı deliller hakkında bilgi verir misiniz kısaca


  Kurbanın hükmü, Ebu Hanife'ye göre vacip, çoğunluk mücte-hidere göre ise sünnet olarak tespit edilmiştir. "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes."374 mealindeki ayette, "namaz", yaygın görüşe göre bayram namazını, "kurban kesmek" de kurban bayramı günlerinde kesilen kurbanları ifade eder. Hadislerde şöyle buyrulmuştur: "Kurban kesiniz. Çünkü o, babanız İbrahim'in sünnetidir."315

  "Üç şey bana farz kılındı, size farz kılınmadı. Kuşluk namazı, kurban kesmek ve vitr namazı."316

  "Kesme imkânı bulunduğu halde, kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın."311
  Hz. Peygamber'in, bir kurban bayramı günü namazdan sonra, iki güzel boynuzlu koçu bizzat kestiği, birini keserken; "Bismilla-hi Allahu ekber. Bu, benim ve ümmetimin kurban kesemeyenleri içindir." 378 dediği meşhurdur.

  Koyun ve keçinin tek kişi için, deve ve sığır türünün ise, yedi kişi için kesilebileceği yine hadislerle sabittir. Ancak böyle bir durumda, hayvanın etinin kurban sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılması gerekir.


  374 Kevser, 108/2.
  375 İbn Mâce, edâhî, 3.
  376 Ahmed ibn Hanbei, age, I, 231.
  377 İbn Mâce, edâhî, 2; Ahmed ibn Hanbel, age, II, 321.
  378 Buhârî, edâhî, 9, 14, tevhîd, 13; Müslim, edâhî, 17.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Kurban kesmek Allah teala'nın rızasını ve takdirini kazanmk için yapılan bir sünnettir.Kurban kesmek hakkında bir hadis-i Şerif'te şöyle buyrulmuştur."Kurban kesiniz.Çünkü o babanız İbrahim'in sünnetidir."315"
+ Yorum Gönder