+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Yeni doğan bir çocuk için kurban kesmek gerekir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Yeni doğan bir çocuk için kurban kesmek gerekir mi


  Akika kurbanı nedir? Yeni doğan bir çocuk için kurban kesmek gerekir mi?  Yeni doğan bir ihsan ettiği için Yüce Allah'a şükür olmak üzere kesilen kurbana "akika" adı verilir. Akika kurbanı Hanefîler'e göre mubah veya mendup, diğer üç fıkıh mezhebine göre sünnettir.

  İbn Abbasdan (radıyaiiahu anhâ) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı olarak birer koç kesmiş ve ümmetine de yeni doğan erkek ve kız çocukları için akîka kurbanı kesmelerini tavsiye etmiştir.393 Hz. Aişe'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Kurban bayramı kurbanı, kendisinden önceki bütün kurban kesimlerini neshetmiştir."594 Ancak Allah rızası için kesilecek bu kurbanları yasaklayan özel bir hüküm bulunmadığı için isteyen bunları yapar, isteyen yapmaz.

  Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden ergenlik çağma ulaşıncaya kadar kesilebilirse de, doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır.

  Kurban olmaya elverişli olan her hayvan akikaya da elverişli sayılır. Erkek çocuk için kesileceği gibi kız çocuğu için de kesilir ve her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur.
  Kesilen akîka kurbanının etinden kurban sahibi, aile bireyleri ve yakın dostları yiyebileceği gibi, yoksullara da dağıtılabilir.


  393 Ebû Dâvûd, edâhî, 20; Tirmİ2Î, edâhî, 16, 19; Nesâî, akîka, 1, 4; Mâlik, Muratta', akîka, 6; Ahmed ibn Hanbel, age, V, 355, 361.
  394 Zuhaylî, age, II, 636.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Yeni doğan bir çoçuk iken Allah teala'ya şükür etmek üzere kesilen kurbana"Akika"demiştir.Hanefi mezhebine göre yeni doğan bir çoçuk kesilen kurban mubah'tır.ama diğer üç mezhebe göre sünnet sayılmıştır.
+ Yorum Gönder