+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda 40 Kısa hadisler ve açıklamaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  40 Kısa hadisler ve açıklamaları


  40 Kısa hadisler konusu hakkında bilgi


  1-Âfetü'l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.


  2-Ettuhuru şatru'l iman: Temizlik imanın yarısıdır.


  3-A'kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.


  4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.


  5-Es-salâtü imâdü'd dini: Namaz dinin direğidir.


  6-Talebü'l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.


  7-El-kelimü't tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.  8-El cennetü tahte zılâli's süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.  9-El mecalisü bi'l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.  10-Ed-dellü alel hayri kefailihiayra vesile olan yapan gibidir.  11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.  12-Es- savmü nısf'us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.  13-Es sabru nısf'ul iman: Sabır imanın yarısıdır.  14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.  15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.  16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.  17-Efdalü'l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.  18-El Kur'anü hüved deva: Kur'an, sırf devadır.  19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.  20-Re'sü'l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.  21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.  22-Ed duaü silahu'l mümin: Dua müminin silahıdır.  23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.  24-Es salatü nur'ul mümin: Namaz müminin nurudur.  25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.  26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.  27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.  28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.  29-El cümuatü haccü'l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.  30-Hüsnü's suali nısfu'l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.  31-Es selamü kable'l kelam: Önce selam, sonra kelam.  32-İzâ gadibte fe'skut: Öfkelendiğinde sus.  33-Kesretü'd dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.  34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.  35-Es subhatü temneu'r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.  36-El hamrü ummü'l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.  37-Zina'l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.  38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.  39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.  40-El mer'ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir
 2. Acil

  40 Kısa hadisler ve açıklamaları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kısa hadisler ve açıklamaları,  hadisler ve açıklamaları,  Kısa sahih hadisler,  kısa hadis ve açıklamaları,  en kisa sahih hadisler,  kısa hadisler