+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Teravih Namazı ile ilgili hadis var mı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Teravih Namazı ile ilgili hadis var mı?


  Teravih Namazı konusunda hadisler kısaca

  Fakat hakkında çok sayıda hadis rivâyet edilmiştir

  Ebû Hureyre'nin naklettiği bir hadise göre Resulullah (s.a.s), Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş, fakat bunu kesin olarak emretmemiştir. Bu konuda;
  "Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır" diye buyurmuştur.

  Hadis alimlerinden en-Nevevî, Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabına Ramazanı ihya etmeyi vacip kılmadığını, fakat mendup olarak emredip teşvik ettiğini, İslâm alimlerinin de bunun mendup olduğunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir. En-Nevevî, "Ramazanı ihya etmenin, teravih namazını kılmakla hasıl olduğunu" da zikretmektedir. Bu açıdan Hz. Muhammed (s.a.s)'in, "her kim Ramazan'ı ihva ederse" sözü, "her kim geceleri namaz kılarak Ramazan'ı ihya ederse" şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s):

  "Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" buyurmaktadır.

 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Teravih namazı ramazanda kılınan namazdır. Teravih namazı 20 rekat olarak kılınmaktadır. Teravih namazı tek başına kılınabileceği gibi cemaat ile de kılınabilir. Teravih namazının kılınması farz olmasa da kılınması halinde büyük sevaplar kazandırmaktadır.
+ Yorum Gönder