+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Cuma günü hadisleri - cuma günü hadis Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Cuma günü hadisleri - cuma günü hadis

  Cuma günü hadisleri

  Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir) buyuruldu.
  (Ebuş-şeyh)

  Perşembe günü de tırnak kesilebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.)
  [Deylemi]

  (Cumaya perşembe gününden hazırlanın!) [Hatib]

  (Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel
  koku sürünmelidir.)
  [Buhari]Cuma günleri şunları da yapmak iyi olur:1- Cumayı perşembeden
  karşılamalı. Perşembe ikindidensonra istiğfar etmeli. Cuma gecesi Yasin

  suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır.
  (Taberani) geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Cuma Günü İle İlgili Hadisler

  • Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cuma namazına üç (grup) insan katılır: 1) Kişi var, namaza katılır, boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi, o konuşmasıdır. 2) Kişi var namaza gelir dua eder. Bu kimse Allah'a duada bulunmuştur, Allah dilerse onun istediğini hemen verir, dilerse vermez. 3) Kişi vardır, namaza gelir sadece dinler ve sükut eder, mü'minlerin arasından yararak geçmez, kimseye eza vermez. Onun bu namazı, daha önce geçen cumaya ve fazladan da üç güne kadar (günahlarına) kefarettir. Bu hal Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne binaendir: "Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden on misliyle kabul edilir" (En'am 160).

  • Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cuma namazı, dört kişi hariç geri kalan her müslüman üzerine cemaat içinde yapması gereken vacib bir hakk'dır. Cumadan istisna edilen bu dört kişi şunlardır: Köle, kadın, çocuk ve hasta."
  Bir rivayette şöyle denmiştir: "Cuma günü olunca, mescidin her bir kapısında melekler vardır, ilk gelenleri sırayla yazarlar. İmam (minbere) oturunca defterleri kapatıp, zikri dinlemeye giderler."

  • Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.
  • Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.
  • Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur.
  • Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.
  • Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın.
  • Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir.
  • Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir.
  • Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır.
  • Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır.
+ Yorum Gönder