+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Üç parmakla yemek yemek Sünnet Mi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Üç parmakla yemek yemek Sünnet Mi?
  ÜÇ PARMAKLA YEMEK YEMEK


  KABINI SIYIRMANIN, DÜŞEN LOKMAYI ALIP YEMENİN, YEMEK KABINI SIYIRDIKTAN SONRA SİLMENİN SÜNNETE UYGUN OLDUĞU, YEMEK KABINI SIYIRMADAN ÖNCE SİLMENİN İSE SÜNNETE UYMADIĞI

  Hadisler


  749 İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Biriniz yemek yediği zaman parmağını yalamadıkça (veya emmedikçe) silmesin”

  Buhârî, Et`ime 52; Müslim, Eşribe 129 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Et`ime 51; İbni Mâce, Et`ime 9

  754 hadisle birlikte açıklanacaktır

  `

  750 Kâ`b İbni Mâlik radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in üç parmağıyla yemek yediğini, yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm

  Müslim, Eşribe 131, 132 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Et`ime 49; Tirmizî, Et`ime 11

  754 hadisle birlikte açıklanacaktır

  `

  751 Câbir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalayıp tabağı silmeyi emrederek şöyle buyurdu:

  “Yemeğinizin neresinde bereket bulunduğunu bilemezsiniz”

  Müslim, Eşribe 133

  754 hadisle birlikte açıklanacaktır

  `  752 Câbir İbni Abdullah radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman, onu alıp bulaşan şeyi temizledikten sonra yesin Lokmasını şeytana bırakmasın Parmaklarını yalamadıkça da elini beze silmesin Zira yemeğinin neresinde bereket bulunduğunu bilemez”

  Müslim, Eşribe 136 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Et`ime 49; Tirmizî, Et`ime 11

  754 hadisle birlikte açıklanacaktır

  `  753 Yine Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Şüphesiz şeytan sizden birinizin her yaptığı işte hazır olur Hatta yemek yerken bile yanında bulunur Birinizin lokması yere düştüğünde onu alsın, üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra yesin; onu şeytana bırakmasın Yemeğini bitirince parmaklarını yalasın; çünkü o yemeğinin neresinde bereket bulunduğunu bilemez”

  Müslim, Eşribe 133-135 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Et`ime 49; Tirmizî, 10, 11; İbni Mâce, Et`ime 9

  754 hadisle birlikte açıklanacaktır

  `

  754 Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağını da yalar ve şöyle buyururdu:

  “Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman onu alsın; üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra da yesin; onu şeytana bırakmasın”

  Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize tabağın sıyırılmasını emrederek:

  “Çünkü yemeğin neresinde bereket olduğunu bilemezsiniz” derdi

  Müslim, Eşribe 136 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Et`ime 49; Tirmizî, Et`ime 11

  Açıklamalar

  Yukarıdaki altı hadiste, birbirine yakın konular işlenmekte ve her birinde, Peygamber Efendimiz’in yemeklerden sonra parmaklarını yaladığı belirtilmektedir Hadislerde ayrıca yemek tabağında artık bırakılmaması ve yemek kabının ekmekle iyice sıyırılması ele alınmaktadır

  Yemekten sonra parmak niçin yalanacak, tabak niçin sıyırılacaktır?

  750 numaralı hadiste görüldüğü üzere Resûl-i Ekrem Efendimiz, diğer Araplar, hatta o günkü dünyada yaşayan insanlar gibi katı yemekleri çoğu zaman bir çatal şeklinde kullandığı baş parmağı, şehâdet parmağı ve orta parmağıyla yerdi Gerektiğinde diğer parmaklarını da kullanırdı

  Peygamber aleyhisselâm parmağın yalanmasına gerekçe olarak, yemeğin bereketinin ve besin değeri olan gıdanın zâyi edilmemesini göstermektedir Cenâb-ı Hakk’ın lutfu demek olan bereketin yemeğin neresinde bulunduğu bilinmediğine göre, yemek bulaşan parmakları yalamak, içinde yemek yenen tabağı da sıyırmak gerekecektir

  Çatal, bıçak ve kaşıkla yemek yemeğe alışmış olan günümüzün insanına parmakları yalamak hoş görünmeye bilir Meseleyi, kaşığın ve çatalın kullanılmadığı bir devrin şartlarına göre düşünmek gerekir Ayrıca parmakta veya tabakta kalan yağların veya benzeri gıdaların, biraz önce iştahla yenen bir yemeğin parçaları olduğu dikkate alındığı zaman, parmakları yalamak son derece tabii karşılanmalıdır Her zaman yemekten hemen sonra elleri bol su ve sabunla yıkama imkânı bulunmayabilir Bu gibi durumlarda parmakları yalamak suretiyle hem Peygamber Efendimiz’in sözünü ettiği bereket elde edilmiş hem de parmaklardaki ve tabaktaki yiyecek kalıntıları kire dönüşmeden temizlenmiş olur

  Abdest alırken ellerini ve parmaklarının arasını, sofraya oturmadan önce de ellerini güzelce yıkayan bir müslümanın eli, lokantalardaki çatal, bıçak ve kaşıktan daha temizdir Kaldı ki, Resûlullah Efendimiz’in devrinde, dünyanın hiçbir yerinde çatal, kaşık kullanılmıyordu Herkes yemeğini elle yiyordu Bugün şartlar değiştiği için hemen herkes yemeğini çatal ve kaşıkla yemektedir Zaten hadisler kimseyi parmaklarla yemeye mecbur etmemektedir Dileyen dilediği gibi yemek yemekte serbesttir Resûlullah Efendimiz’in bu tavsiyesi, parmaklarıyla yemek yemek durumunda olanlara yöneliktir Yemeklerden sonra diş fırçası bulamadığı zaman sabunlu parmaklarını ağzına sokarak dişlerini temizlemekte sakınca görmeyenler, parmaklarıyla yemek yiyenler için söz konusu olan bu durumu yadırgamamalıdır

  749 numaralı hadiste geçen “parmağını yalamadıkça (veya emmedikçe) silmesin” ifadesi “yalamadıkça veya yalatmadıkça” şeklinde de anlaşılmıştır “Veya yalatmadıkça” ifadesini, biz Beyhakî’nin (ö 458/1066) anladığı gibi emmedikçe şeklinde anlamayı uygun bulduk Nevevî ise, bunda bir sakınca görmeyen eşi, çocuğu, hizmetkârı gibi bir yakınına, hatta bir koyuna yalatmak diye anlamıştır

  Yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanmasını tavsiye eden ve her zaman böyle davranan Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, herhalde yeterli su bulunmadığı zamanlara veya ellerin kirlenmediği durumlara yahut daha başka özel hallere mahsus olmak üzere, bir şey yenildikten sonra elleri temiz bir bezle silmeyi tavsiye ettiği görülmektedir

  752 ve 753 numaralı hadislerde yere düşen lokmanın şeytana bırakılmaması, yani israf edilip atılmaması tavsiye edilmekte, yemeğin bereketinin belki de o lokmada bulunabileceği hatırlatılmaktadır Kur’ân-ı Kerîm’de bereket kelimesinin “rahmet” ve “selâm” kelimeleriyle birlikte kullanıldığı [Hûd sûresi (11), 48, 73], ünlü dil bilgini Ferrâ’nın dediği gibi bereketin “saâdet” olduğu, hatta mübarek sözünün de aynı anlama geldiği düşünülürse, bereketi önemseyen ve ne pahasına olursa olsun Cenâb-ı Mevlâ’nın bu lutfunu kaybetmek istemeyen kimselerin, yere düşen bir lokmayı alıp yemekte, parmakları yalamakta veya emmekte, yemek kabını sıyırmakta bir sakınca görmeyeceği muhakkaktır Zira mü’min, ilâhî hayır, ihsan, nimet, feyiz ve bolluk demek olan bereketin peşinden ayrılamaz O her zaman mütevâzi ve kibirden uzaktır

  Bu konular “Sünneti Koruma” bahsinde 166 numaralı hadiste, “Tevâzû ve Mü’minlere Kol Kanat Germek” bahsinde de 609 numaralı hadiste açıklanmıştır

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1 Parmaklarıyla yemek yiyenler, yemeğin bereketinin nerede olduğu bilinmediği için yemekten sonra parmaklarını yalamalı, yalamadan önce bir bezle silmemelidir

  2 Yine bereketi kaçırmamak düşüncesiyle, yemek tabağında, çatal ve kaşıkta yemek artığı bırakmamalıdır

  3 Yere düşen bir lokma temizlendikten sonra ya yenmeli veya kedi, köpek gibi hayvanlara yedirilmeli; fakat atılmak suretiyle israf edilmemelidir

  4 Yukarıdaki hadisler, bize mütevâzi olmayı, kibirden uzak durmayı tavsiye ve telkin etmektedir

  Alıntı 2. Ziyaretçi

  kapta kalan yemeyı sıyırmak sunnet mıdır yada ne dır
+ Yorum Gönder


elle yemek sünnet midir,  elle yemek sünnet mi,  elle yemek yemek sünnet mi,  elle yemek yemek s