+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Abdestin sünnetleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. NAZLI
  Bayan Üye

  Abdestin sünnetleri nelerdir
  Abdestin sünnetleri nelerdir

  CEVAP
  Bazıları şunlardır:
  1- Abdeste başlarken, Besmele okumak.

  Elleri, bilekleri ile beraber, üç kere yıkamak.

  Ağzı, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak.

  Burnu, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak.

  Kaş, sakalı ve bıyık altındaki görünmeyen deriyi, yüzü yıkarken ıslatmak.

  Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak.

  Sakalın, sarkan kısmını mesh etmek.

  Sakalın, sarkan kısmını sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak hilallemek.

  Dişleri bir şey ile ovmak, temizlemek.

  Başın her tarafını bir kere mesh etmek.

  İki kulağı bir kere mesh etmek.

  El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek.

  Enseyi üçer bitişik parmaklarla, bir kere mesh etmek.

  Yıkanacak yerleri, üç kere yıkamak.

  Yüzü yıkarken abdeste kalb ile niyet etmek.

  Tertibe riayet etmek. Yani uzuvları sıra ile yıkamak.

  Delk etmek, yani yıkanan yerleri ovmak.

  Muvalat. Yani her uzvu birbiri arkasından yıkarken başka işle uğraşmamak.

  Sünneti terk
  Sual: Bir özürden dolayı abdestin bir sünnetini terk etmek caiz mi?
  CEVAP
  Özür varsa caizdir.

  Sadece farzlarını almak
  Sual: Abdestin sadece farzlarını almak mekruh mu?
  CEVAP
  Evet, zaruretsiz öyle alınırsa mekruh olur. Mesela her organı bir iki kere yıkamak mekruhtur. Üç kere yıkamak sünnettir. Bir keresi farzdır.

  Abdest ve gusülde niyet
  Sual: Abdest veya guslederken niyet, eli yıkarken mi yoksa yüzü yıkarken mi yapılır?
  CEVAP
  Her ikisi de olur, burnu yıkarken de, ağzı yıkarken de olur. Niyet edilmese bile Hanefi’de abdest ve gusül yine sahih olur.

  Niyet nedir?
  Sual: Gusül ve abdestte niyet, kalben etmek mi yoksa ne yaptığını bilmek midir?
  CEVAP
  Kalben niyet etmektir, bilmek değil sadece.

  Abdestin ilk sünneti
  Sual: Abdestin ilk sünneti nedir?
  CEVAP
  Helaya girerken ve abdeste başlarken besmele çekmektir.

  Ağza ve burna su vermek
  Sual: Abdestte, ağza ve burna su vermek, dört mezhepte de, sünnet midir?
  CEVAP
  Hanbeli mezhebinde farz, diğer üç mezhepte sünnettir. (Mezahib-i Erbaa)

  Su tasarrufu için
  Sual: Su tasarrufu için, abdestte uzuvları birer kere yıkamak uygun olur mu?
  CEVAP
  Hayır. Su çok azsa, su bulma imkânı da yoksa o zaman bir kere yıkamak caiz olur.

  Parmak aralarını hilallemek
  Sual: Şir’atül İslam tercümesinin 95. sayfasında, (El parmaklarının arasını hilallemek sünnet, ayak parmaklarını hilallemek ise farzdır) deniyor. Bu yanlış değil mi?
  CEVAP
  Evet, yanlıştır. Şir’a şerhinde, bunun gibi başka hataların da olduğunu, daha önceki yazılarımızda bildirmiştik. Muteber kitaplarda deniyor ki:
  Abdestte, el ve ayak parmaklarını hilallemek, müekked sünnettir. (Redd-ül-muhtar, F. Hindiye, M. Erbaa, Dürer ve Gurer)

  Abdestte sıra
  Sual: Bazı kimseler abdestte, yüzlerini yıkadıktan sonra başa mesh yapıp sonra kolları yıkıyorlar. Sünnet şekli yüzü, sonra kolları yıkamak, sonra başa mesh etmek değil midir?
  CEVAP
  Evet Hanefi’de o sıra ile yıkamak sünnettir. Şafii’de ise farzdır. Bütün din kitapları böyle yazar. Kur’an-ı kerimde abdest âyetinin meali şöyledir:
  (Ey inananlar, namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuk kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın.) [Maide 6]

  Abdestin âyetteki sıraya göre alınacağı hadis-i şeriflerde de bildirilmiştir. Birinin meali şöyledir:
  (Hazret-i Osman abdest alırken, üç defa ellerini yıkadı; sonra üç defa ağzını ve burnun içini; sonra üç defa yüzünü; üç defa dirseklerine kadar sağ ve sol kolunu yıkadı; sonra da başının tamamını meshedip üç defa sağ ayağını, üç defa sol ayağını topuklarına kadar yıkadı. Sonra, “Resulullah böyle abdest alıyor” dedi.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi]

  Boğazı mesh etmek
  Sual: Abdestin sünnetleri sayılırken boynu mesh etmek tabiri geçiyor. Boyun mesh edilirken ense ve boğaz da mesh edilir mi?
  CEVAP
  Ense mesh edilir, boynun yanları mesh edilir, fakat boğazı mesh etmek bid’attir.

  Boynu mesh etmek
  Sual: Boynu mesh etmek bid’at mi?
  CEVAP
  Boynu mesh etmek, bid’at değil sünnettir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  Resulullah, başının tamamını, kulaklarının da iç ve dış kısımlarını mesh ederdi. (Tirmizi, Ebu Davud)

  Boynu meshetmeye müstehap diyenler var ise de, el-Bahr ve diğer kitaplarda sünnet olduğu bildirilmiştir. Gırtlağı mesh etmek ise bid’attir. (Redd-ül-muhtar)Yine Nimet-i İslam kitabının abdestin sünnetlerinin on altıncısında diyor ki:
  (Baş ve kulaklardan sonra, iki elin arkası ile boynu mesh etmek.)

  Boynu meshetmenin sünnet olduğu bütün fıkıh kitaplarında vardır.

  Kaşın altını ıslatmak
  Sual: S. Ebediyye’de (Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak sünnettir) ifadesi geçiyor. Kaşın altından maksat, kaşlarla göz kapakları arası mıdır?
  CEVAP
  Hayır. Kaşların dipleri demektir.

  Abdestte protezi çıkarmak
  Sual: Protez dişi her abdestte çıkarıp takmak zor oluyor. Abdest alırken çıkabilen protez dişleri çıkarmadan alınan abdest, sahih midir?
  CEVAP
  Evet, sahihtir.
 2. Ziyaretçi

  enseyi mesh etmek sünnet ise bunun ile ilgili bir hadis gösterebilirmisin eğer hadis yoksa bunun sünnet olduğunu nerden biliyorsunuz
+ Yorum Gönder