+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Peygamber Efendimizin Cuma Günüyle İlgili Hadisleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Peygamber Efendimizin Cuma Günüyle İlgili Hadisleri








  Peygamber Efendimizin Cuma Hadisleri


  Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki: "Cebrail (A.S.) bana geldi. Elinde bembeyaz bir ayna vardi."Bu Cum'adir. Rabb'in onu Sana ve Senden sonra ümmetine bayram olsun diye farz kildi" dedi. Ben ; "Bizim için onda ne var" diye sordum. Cebrail (A.S.) dedi ki;

  "Sizin için onda hayirli bir an vardir ki; kim o anda hayirli bir sey dilerse ALLAH Celle Celaluh diledigini mutlaka verir. Yahud bir seyden korunmasini isterse ALLAH Celle Celaluh o korktugu seyden korur. Bizce O, günlerin en kiymetlisidir. Biz, ahirette ona "Yevm'ül Mezid"deriz.
  Ben; " Rabbin neden kendisine Cennette miskten daha hos kokulu olan bir ova seçmistir." dedim.
  "Cum'a Günü olunca yüceliklerden inerek Kürsi'sini sereflendirir ve oradakilere cemâlini gösterir de onlar da Onu görürler" dedi.

  Peygamberimiz SAV buyuruyor ki: " Cehennem her gün zevalden önce ögle vakti girmek üzere iken yeniden tutusturulur Cum'â hariç, o sirada namaz kilmayiniz. Cünku Cum'â Gününün tamami namaz oldugu için cehennem o gün hiç tutusturulmaz.»

  Söylendigine göre. Cum'â günü, kuslar ve böcekler oralarinda karsilasinca «Selâm, selâm, ne iyi gün» derler.

  Peygamberimiz SAV buyuruyor ki: " Cum'â Günü veya gecesi ölene ALLAH sehid mükâfati yazar ve onu kabir fitnesinden korur."Mukasefetul Kulub

  Ebû Hüreyre (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı
  .

  Yine Ebû Hüreyre (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.

  Yine Ebû Hüreyre (r.a)den rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur.


  Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (r.a)den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (s.a.v)in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya ALLAH Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

  İbn Ömer (r.a)dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın.
  .
  Ebû Saîd elHudrî (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir.


  Semüre (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir.


  Selmân (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra ALLAH Teâlânın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır.

  Ebû Hüreyre (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır.

  Yine Ebû Hüreyre (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu: Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da ALLAHtan bir şey isterse, ALLAH ona dileğini mutlaka verir. Resûli Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi.


  Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ elEş`arî (r.a) şöyle dedi: Birgün Abdullah İbni Ömer bana: Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah (s.a.v)den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: Evet, duydum. Babam, Resûlullah (s.a.v)i şöyle buyururken işittiğini söyledi: O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir.


  Evs İbni Evs (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur.








 2. Ömer
  Devamlı Üye





  Peygamber efendimizin cuma günü ve cuma namazıyla ilgili hadisleri bulunmaktadır. Bu hadisler cuma gününün önemini ve faziletini anlatmaktadır.




 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Cuma günleri müslümanlar için önemli bir gündür. bu günde müslümanlar genelde temizlenir ve ibadet edilir. hazreti muhammedinde cuma gününün önemi, ile ilgili pek çok hadisi vardır.




+ Yorum Gönder


cuma hadisleri,  peygamber efendimizin cuma hadisleri,  cuma ile ilgili hadisler,  cuma günü ile ilgili hadisler,  peygamber efendimizin cuma sözleri,  peygamberimizin cuma hadisleri